Logistyka w transporcie / Logistics in Transport

Logistyka w transporcie / Logistics in Transport

Logistyka w transporcie / Logistics in Transport

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Logistyka w transporcie / Logistics in Transport – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to znaczący punkt na edukacyjnej mapie województwa podkarpackiego. W ofercie dydaktycznej znajdują się kierunki kształcenia realizowane w języku angielskim. Jednym z nich jest Logistics in Transport, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

Założeniem nauki na tym kierunku jest poznanie zasad zarządzania infrastrukturą transportową, modeli biznesowych w transporcie i reguł zarządzania strategicznego. Logistics in Transport w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania to także przygotowanie do uzyskania znaczącego certyfikatu- European Senior Logistician.

Na program nauczania składają się następujące zagadnienia: analityka biznesowa, prognozowanie i symulacje procesów ekonomicznych, zarządzanie operacjami, zarządzanie slotami lotniskowymi, marketing w transporcie i logistyce, zarządzanie siecią strategiczną, środki transportu i modele w transporcie lotniczym i morskim, polityka transportowa. Uzyskana na kierunku wiedza stanowi podstawę do tego, by znaleźć zatrudnienie jako kierownik utrzymania ruchu, pracownik jednostek organizacyjnych zajmujących się logistyką, transportem morskim, dystrybucją i handlem, doradca do spraw logistyki, menedżer kontroli standaryzacji jakości i procesu.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami nigdy nie przychodzi łatwo. Kandydaci porównują programy nauczania, grono wykładowców, możliwości uzyskania certyfikatów. Jakie ma Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opinie? Piotrek, student Logistics in Transport mówi:

„To, że będę studiował Logistykę wiedziałem już od początku liceum. Ale pomyślałem sobie, po co studiować normalną logistykę, po polsku, skoro ta branża tak szybko się rozwija i jej cechą jest międzynarodowość. Dlatego wybrałem kierunek Logistics in Transport w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tutaj poznaję zasady branży logistycznej i transportowej, ale w zakresie światowym, co już stawia mnie na lepszej pozycji na dynamicznie rozwijającym się rynku zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistics in Transport:

Absolwent Logistics in Transport w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania infrastrukturą transportową,
 • zarządzania zyskiem,
 • analizy modeli biznesowych w transporcie i firmach specjalizujących się w transporcie wodnym, lądowym i powietrznym,
 • funkcjonowania transportu drogowego, morskiego oraz powietrznego,
 • zarządzania strategicznego w sieci logistycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistics in Transport:

Absolwent kierunku Logistics in Transport w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • kierownik utrzymania ruchu,
 • lean manager,
 • menedżer kontroli standaryzacji jakości i procesu,
 • pracownik jednostek organizacyjnych zajmujących się logistyką, transportem morskim, dystrybucją i handlem,
 • pracownik przedsiębiorstw żeglugowych,
 • doradca w dziedzinie logistyki.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Komentarze (0)