Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

08.02.2022

Budownictwo – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 2022

Studia na kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w WST KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program kształcenia na kierunku Budownictwo opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę oraz liczne umiejętności stanowiące podstawę do późniejszych działań zawodowych, przede wszystkim w zakresie kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz do organizowania produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego. Studenci zaznajamiają się między innymi z  rodzajami materiałów oraz technologiami wykorzystywanymi w budownictwie, instrumentami pomiarowymi, zasadami rysunku technicznego oraz wymogami prawnymi projektowania dróg, mostów i budynków. Ponadto, uczestniczą w zajęciach poświęconych kosztorysowaniu robót budowlanych, kierowaniu procesem inwestycyjnym, czy renowacji budynków infrastruktury poprzemysłowej.

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach budownictwa mieszkaniowego, renowacji i modernizacji, zarządzania inwestycjami, systemów inteligentnego budynku. Pozyskane wykształcenie nie tylko stanowi podstawę do rozpoczęcia pracy zawodowej, lecz również do zdobycia pełnych uprawnień w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa kolejowego, drogowego i mieszkaniowego.

 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • materiały budowlane
 • budownictwo ogólne
 • technologia i organizacja budowy
 • prowadzenie działalności budowlanej
 • komputerowe wspomaganie projektów
 • prawo w budownictwie

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to uczelnia techniczno- artystyczna. Oferta dydaktyczna skupia w sobie najpopularniejsze kierunki kształcenia. Wśród nich znajduje się Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Nadrzędnym założeniem nauki jest przygotowanie do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz do organizowania produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego. Studenci poznają materiały budowlane i ich wytrzymałość, instrumenty pomiarowe, zasady rysunku technicznego, oraz wymogi prawne projektowania dróg, mostów czy budynków.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, materiały budowlane, budownictwo ogólne, technologia i organizacja budowy, prowadzenie działalności budowlanej, komputerowe wspomaganie projektów, prawo w budownictwie, pomiary inżynierskie, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. A co po studiach? Absolwenci Budownictwa w WST mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach budowlanych, laboratoriach przemysłowych, biurach badań i analiz, nadzorze budowlanym, jednostkach administracji państwowej.

 

Opinie

Jeśli wybraliśmy już kierunek studiów- Budownictwo, to należy zastanowić się jeszcze nad wyborem odpowiedniej dla nas uczelni. Jeśli nasza uwaga skierowana jest na Górny Śląsk, to warto zapytać: Jakie ma Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach opinie? Konrad, student Budownictwa mówi:

„Bardzo wysoko oceniam Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, bo to nowoczesna uczelnia, która kształci prawdziwych specjalistów. Dlatego nie martwię się o to, co będę robił po ukończeniu studiów.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Katowice

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach:

Absolwent Budownictwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego,
 • wykonawstwa obiektów budownictwa komunalnego,
 • wykonawstwa obiektów budownictwa przemysłowego,
 • wykonawstwa obiektów budownictwa komunikacyjnego,
 • projektowania obiektów i elementów budowlanych,
 • technologii i organizacji budownictwa,
 • kierowania zespołem i firmą budowlaną,
 • prawa budowlanego,
 • technik komputerowych w praktyce inżynierskiej,
 • planowania inwestycji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • firmach budowlanych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • biurach badań i analiz,
 • nadzorze budowlanym,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Komentarze (0)