Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - kierunki studiów

Gospodarka przestrzenna – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomika miast i regionów
 • grafika inżynierska
 • projektowanie urbanistyczne
 • planowanie układów komunikacyjnych
 • kształtowanie krajobrazu
 • organizacja i zarządzanie

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to uczelnia oferująca kandydatom najpopularniejsze, techniczne kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest poznanie zasad planowania rozwoju miast, regionów oraz obszarów wiejskich przy wykorzystaniu nowoczesnych Systemów Informacji Przestrzennej. Gospodarka przestrzenna w WST to połączenie wielu zagadnień, wśród których wymienić należy: ekonomię, czy nauki społeczne.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ekonomika miast i regionów, grafika inżynierska, projektowanie urbanistyczne, planowanie układów komunikacyjnych, kształtowanie krajobrazu, organizacja i zarządzanie, architektura w krajobrazie otwartym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej w WST mogą wykorzystać w pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, jednostkach administracji samorządowej, firmach doradczych.

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Gospodarkę przestrzenną, a nasza uwaga skierowana jest na Katowice, warto zadać pytanie: Jakie ma Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach opinie? Jagoda, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:

„Polecam Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach tym, którzy chcieliby nabyć wiedzę praktyczną. Zajęcia, w których uczestniczymy mają nas przygotować do życia zawodowego, pracy, pełnienia obowiązków w najwyższym standardzie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną w Wyższej Szkole Technicznej:

Absolwent Gospodarki przestrzennej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw geodezji i kartografii,
 • projektowania regionalnego,
 • kosztorysowania,
 • wyceny nieruchomości,
 • prawa administracyjnego i prawa cywilnego,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • projektowania budynków i budowli.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowniach projektowych,
 • agencjach rozwoju,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i firmach doradczych,
 • przedsiębiorstwach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Katowicach

WST kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)