Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Śląska

Gospodarka przestrzenna – Akademia Śląska

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Akademii Śląskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna nastawiony jest na pozyskanie szerokiej wiedzy i licznych umiejętności, przede wszystkim związanych ze specyfiką przyszłej pracy w zespołach sporządzających dokumenty strategiczne i planistyczne w skali lokalnej oraz regionalnej. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z technikami planowania, procedurami zarządzania rozwojem, zasadami działania infrastruktury miejskiej, metodami komputerowego wspomagania projektowania i systemami informacji geograficznej. Uczestniczą w zajęciach poświęconych ekonomice miast i regionów, projektowaniu urbanistycznemu, zarządzaniu nieruchomościami, planowaniu układów komunikacyjnych, kształtowaniu krajobrazu, czy marketingowi w gospodarce.

Absolwenci studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna posiadają wiedzę i umiejętności, które razem stanowią podstawę do rozpoczęcia pracy zawodowej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli pracować na przykład w przedsiębiorstwach i korporacjach wykorzystujących zasoby przestrzeni, czy instytucjach doradczych i pracowniach zajmujących się projektami inwestycyjnymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomika miast i regionów
 • grafika inżynierska
 • projektowanie urbanistyczne
 • planowanie układów komunikacyjnych
 • kształtowanie krajobrazu
 • organizacja i zarządzanie

 

Akademia Śląska to uczelnia oferująca kandydatom najpopularniejsze, techniczne kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie zasad planowania rozwoju miast, regionów oraz obszarów wiejskich przy wykorzystaniu nowoczesnych Systemów Informacji Przestrzennej. Gospodarka przestrzenna w AŚ to połączenie wielu zagadnień, wśród których wymienić należy: ekonomię, czy nauki społeczne.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ekonomika miast i regionów, grafika inżynierska, projektowanie urbanistyczne, planowanie układów komunikacyjnych, kształtowanie krajobrazu, organizacja i zarządzanie, architektura w krajobrazie otwartym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej w AŚ mogą wykorzystać w pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, jednostkach administracji samorządowej, firmach doradczych.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Gospodarkę przestrzenną, a nasza uwaga skierowana jest na Katowice, warto zadać pytanie: Jakie ma Akademia Śląska opinie? Jagoda, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:

„Polecam Akademię Śląs tym, którzy chcieliby nabyć wiedzę praktyczną. Zajęcia, w których uczestniczymy mają nas przygotować do życia zawodowego, pracy, pełnienia obowiązków w najwyższym standardzie.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Katowice

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną w Akademii Śląskiej:

Absolwent Gospodarki przestrzennej w Akademii Śląskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw geodezji i kartografii,
 • projektowania regionalnego,
 • kosztorysowania,
 • wyceny nieruchomości,
 • prawa administracyjnego i prawa cywilnego,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • projektowania budynków i budowli.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Akademii Śląskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowniach projektowych,
 • agencjach rozwoju,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i firmach doradczych,
 • przedsiębiorstwach publicznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Śląska

Komentarze (0)