Logistyka

18.06.2021

Logistyka WSOSP w Dęblinie

Logistyka – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie to przepełniona tradycjami uczelnia, kształcąca w bardzo istotnej profesji, jaką jest lotnictwo. W gronie kierunków nie mogło zabraknąć miejsca dla Logistyki, prowadzonej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku logistyka w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zakłada uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz najważniejszych obszarów ich praktycznego zastosowania.

Studia na kierunku Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Logistyka lotnictwa, Zarządzanie obsługą na lotnisku, Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ochrona informacji niejawnych, systemy informatyczne w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych, zarządzanie zasobami ludzkimi. A co po studiach? Absolwent Logistyki w LAW w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w instytucjach resortu Obrony Narodowej, instytucjach resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, przemyśle obronnym, podmiotach zarządzających lotniskami, centrach logistycznych, firmach transportowych, instytucjach badawczych.

Kandydaci na studia nierzadko miewają problemy z ostatecznym wyborem kierunku oraz uczelni. Aby ułatwić im ten proces, zapytajmy: Jakie ma Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie opinie? Paweł, student Logistyki mówi:

„Studiowanie w „Szkole Orląt” było moim marzeniem od dnia, w którym usłyszałem o tej uczelni. Gdy rozpocząłem naukę poczułem się wyjątkowo, bo stałem się częścią niesamowitej tradycji oraz historii. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie:

Absolwent Logistyki w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania terminali pasażerskich,
 • projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi pasażera,
 • procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych,
 • zabezpieczeń działań lotnictwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach resortu Obrony Narodowej,
 • instytucjach resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • podmiotach zarządzających lotniskami, centrach,
 • centrach logistycznych,
 • przemyśle obronnym,
 • firmach transportowych,
 • instytucjach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Logistyka w LAW w Dęblinie brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, wiedza o społeczeństwie lub geografia, a także język obcy nowożytny. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka- wszystko co musisz wiedzieć

Lotnicza Akademia Wojskowa kierunki

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Komentarze (0)