Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały – Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska to oferta edukacyjna, na którą składa się ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich są Nanotechnologie i nanomateriały, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami zwłaszcza w aspekcie otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych. Studenci poznają nowoczesne technologie wytwarzania nanomateriałów oraz tworzyw zawierających nanocząstki, metody badania ich właściwości oraz metody przetwórstwa i recyklingu materiałów polimerowych z nanocząstkami.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, bezpieczeństwo techniczne, ekonomia, chemia organiczna, chemia analityczna, podstawy inżynierii chemicznej, krystalografia, chemia ciała stałego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Nanotechnologii i nanomateriałów mogą wykorzystać w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i naukowych.

Kandydaci na studia miewają wiele wątpliwości, związanych z decyzją o wyborze odpowiedniej uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowskie opinie? Kamila, studentka Nanotechnologii i nanomateriałów mówi:

„Jestem studentką trzeciego roku i ani razu nie pomyślałam o tym, że wybrałam źle. Podoba mi się to, czego się uczę, gdzie się uczę i co będę mogła zrobić w przyszłości ze swoją wiedzą i umiejętnościami. Politechnika Krakowska to, po prostu, świetna uczelnia. Polecam każdemu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nanotechnologię i nanomateriały na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent Nanotechnologii i nanomateriałów na Politechnice Krakowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • atomowej i molekularnej budowy materii,
  • mechanizmów procesów chemicznych i ich zastosowania w technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów,
  • technik komputerowych,
  • stosowania specjalistycznych procedur pomiarowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nanotechnologie i nanomateriały:

Absolwent kierunku Nanotechnologie i nanomateriały na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

  • laboratoriach przemysłowych,
  • laboratoriach badawczo- rozwojowych,
  • laboratoriach diagnostycznych,
  • laboratoriach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby otrzymać upragniony indeks i rozpocząć studia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z chemii i matematyki. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia inżynierskie w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno- techniczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)