Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

02.02.2022

Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w WSH WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomika turystyki i rekreacji
 • dziedzictwo kulturowe w turystyce
 • geografia turystyki
 • promocja i sprzedaż produktów turystyki aktywnej i sportu rekreacyjnego
 • organizacja usług hotelowych

 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje kandydatom kierunki kształcenia związane z biznesem i przedsiębiorczością. Jednym z nich jest Turystyka i rekreacja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu zakłada zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu humanistyki, ekonomii, przyrody i geografii. Studenci uczą się tworzyć profesjonalne biznes- plany, zarządzać finansami i dostosowywać się do potrzeb klientów. Ponadto, w ramach studiów magisterskich studenci Turystyki i rekreacji mają możliwość wzięcia udziału w programie „podwójny dyplom”, dzięki któremu mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni Groupe ESC Troyes en Champagne.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się następujące przedmioty: ekonomika turystyki i rekreacji, dziedzictwo kulturowe w turystyce, geografia turystyki, promocja i sprzedaż produktów turystyki aktywnej i sportu rekreacyjnego, organizacja usług hotelowych, prawo w turystyce i rekreacji, czas wolny i jego wykorzystanie. A jaką pracę znajdą absolwenci kierunku? Absolwenci Turystyki i rekreacji znajdą zatrudnienie w biurach podróży, obiektach gastronomicznych, centrach turystyki biznesowej, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach informacji i pomocy turystycznej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu opinie? Sylwia, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Branża turystyczna zawsze była moim marzeniem i dzięki studiom w Wyższej Szkole Handlowej jestem bliższa jego spełnienia. Poznaję rynek, zapotrzebowanie klientów, formy promocji. Wszystko to sprawia, że po ukończeniu nauki stanę się specjalistką w swojej dziedzinie.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Wrocław

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu:

Absolwent Turystyki i rekreacji w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców,
 • identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki,
 • analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji,
 • wykorzystywania wiedzy geograficznej w tworzeniu produktu turystycznego,
 • organizowania ruchu turystycznego,
 • obsługiwania turystów w poszczególnych etapach podróży turystycznej,
 • oddziaływania turystyki na gospodarkę,  środowisko i społeczność lokalną,
 • oceny środowiska i waloryzacji jego zasobów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • obiektach gastronomicznych,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych i uzdrowiskach,
 • centrach turystyki biznesowej,
 • centrach sportu i rekreacji,
 • parkach tematycznych,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • ośrodkach informacji i pomocy turystycznej,
 • transporcie turystycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Komentarze (0)