Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Analityka gospodarcza - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku analityka gospodarcza na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka gospodarcza znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematykę dla ekonomistów
 • mikroekonomię
 • makroekonomię
 • zintegrowane systemy informatyczne w organizacji
 • podstawy zarządzania
 • podstawy informatyki ekonomicznej
 • modelowanie procesów biznesowych

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Analityka gospodarcza, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie bogatej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, oraz nabycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych ilościowych metod analitycznych w biznesie. Studenci uczą się prowadzenia analiz gospodarczych, tworzenia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, a także reguł podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: matematykę dla ekonomistów, mikroekonomię, makroekonomię, zintegrowane systemy informatyczne w organizacji, podstawy zarządzania, podstawy informatyki ekonomicznej, modelowanie procesów biznesowych, statystyczną analizę danych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Analityki gospodarczej na UMCS mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.

Dokąd udać się po maturze? Wybór odpowiedniej uczelni czasami bywa skomplikowany, lecz jeśli chcemy studiować w Lublinie, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie opinie? Paulina, studentka Analityki gospodarczej mówi:

„Studia na UMCS od dawna były moim marzeniem. To bardzo prestiżowa i znacząca uczelnia, a dyplom jej ukończenia otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analitykę gospodarczą:

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia analiz gospodarczych,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej różnych podmiotów gospodarczych,
 • zarządzania zespołem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analityka gospodarcza:

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie :

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • w biurach rachunkowych,
 • w bankach,
 • w zakładach ubezpieczeń,
 • w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • w firmach doradztwa finansowego,
 • w instytucjach administracji publicznej,
 • jako analityk finansowy,
 • jako analityk biznesowy,
 • jako specjalista do spraw analiz i sprawozdawczości,
 • jako specjalista do spraw analiz rynkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Analityka gospodarcza - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Komentarze (0)