Tourism and Leisure

Tourism and Leisure

Tourism and Leisure

15.04.2022

Tourism and Leisure - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje kandydatom kierunki kształcenia związane z biznesem i przedsiębiorczością, realizowane także w języku angielskim. Jednym z nich jest kierunek Tourism and Leisure, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku tourism and leisure w WSH WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Tourism and Leisure w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu skierowany jest do pasjonatów podróży, oraz osób zainteresowanych tematem stosunków międzynarodowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych i geografii, a także nabywają wielu umiejętności, wśród których wyróżnić można tworzenie profesjonalnych biznes- planów, czy budowanie dobrych relacji z klientami.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ekonomika turystyki i rekreacji, dziedzictwo kulturowe w turystyce, geografia turystyki, promocja i sprzedaż produktów turystyki aktywnej i sportu rekreacyjnego, organizacja usług hotelowych, prawo w turystyce i rekreacji, czas wolny i jego wykorzystanie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Tourism and Leisure będą mogli wykorzystać w biurach podróży, obiektach gastronomicznych, centrach turystyki biznesowej, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach informacji i pomocy turystycznej.

Jakie ma Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu opinie? Marta, studentka kierunku Tourism and Leisure mówi:

„Cały świat to jedna, wielka branża turystyczna. Dzięki studiom w Wyższej Szkole Handlowej będę mogła pracować w dowolnym miejscu na świecie i spełniać swoje zawodowe marzenia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Tourism and Leisure w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Tourism and Leisure w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców,
 • identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki,
 • wykorzystywania wiedzy geograficznej w tworzeniu produktu turystycznego,
 • organizowania ruchu turystycznego,
 • oddziaływania turystyki na gospodarkę,  środowisko i społeczność lokalną,
 • oceny środowiska i waloryzacji jego zasobów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Tourism and Leisure:

Absolwent kierunku Tourism and Leisure w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • obiektach gastronomicznych,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych i uzdrowiskach,
 • centrach turystyki biznesowej,
 • centrach sportu i rekreacji,
 • parkach tematycznych,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • ośrodkach informacji i pomocy turystycznej,
 • transporcie turystycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Komentarze (0)