Zarządzanie

Zarządzanie

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Zarządzanie - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Menedżer w organizacji
  • Konkurencja i badania rynkowe
  • Prawo gospodarcze
  • Integracja i zarządzanie projektem
  • Informatyczne narzędzia zarządzania
  • Biznesplan
  • Zarządzanie strategiczne i taktyczne i ryzykiem
  • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych

 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z największych uczelni niepublicznych w kraju, kształcąca w zakresie administracji, prawa i biznesu. Jednym z kierunków jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Proponujemy Państwu nowoczesną ofertę dydaktyczną: „nowy kierunek studiowania – administracja//zarządzanie”. Studia rozpoczynasz na kierunku „administracja//zarządzanie”. Pierwszy rok ma charakter ogólny i przygotowuje Cię do podjęcia świadomej i rozsądnej decyzji o wyborze kierunku studiów i specjalności. Decyzję tę podejmiesz dopiero pod koniec I roku studiów.

Wybierając kierunek Zarządzanie pozyskujesz szeroką wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, jak i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania?

Na przykład: Menedżer w organizacji, Konkurencja i badania rynkowe, Prawo gospodarcze, Integracja i zarządzanie projektem, Informatyczne narzędzia zarządzania, Biznesplan, Zarządzanie strategiczne i taktyczne i ryzykiem, Rozwój kompetencji społecznych i osobistych, Marketing, Zarządzanie czasem.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania w WSPiA w Rzeszowie będą mogli wykorzystać w korporacjach, w firmach państwowych i prywatnych, w spółkach prawa handlowego, wszystkich sektorów gospodarki krajowej, europejskiej oraz światowej, w instytucjach finansowych, we własnej firmie, w urzędach administracji samorządowej oraz rządowej, w instytucjach publicznych, w organizacjach pozarządowych.

 

Jakie ma WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa opinie?

Karol, student Zarządzania mówi:

W WSPiA zdobywa się wiedzę nowoczesną, którą będzie można potem wykorzystać w wielu gałęziach biznesu. Nabywamy nie tylko umiejętności, które bezpośrednio będą się wiązać z naszym przyszłym zawodem, ale także pozyskujemy kompetencje miękkie, dzięki którym odnajdziemy się na wymagającym rynku.”

 

O PROGRAMIE „STARTUJ Z ZARZĄDZANIEM” NA KIERUNKU „ZARZĄDZANIE”

Program promuje praktyczny wymiar kształcenia, gdzie praktyk ze świata publicznego i biznesu spotyka się z studentem jako przyszłym wysoko wykwalifikowanym menedżerem.

Jakość kształcenia na kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oparta jest nie tylko na różnych formach zdobywania wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim na analizie doświadczeń dobrych praktyk rynkowych, zapewni ona stworzenie profesjonalnej kadry zarządzającej, składającej się z absolwentów WSPiA.

Tak jak zmienia się otoczenie przedsiębiorstwa, tak zmienia się rynek pracy. Program „Startuj z Zarządzaniem” jest fundamentem rozwoju kierunku „zarządzanie”, w którym program kształcenia przeplata się z cyklami spotkań studentów z praktykami. W Programie „Startuj z Zarządzaniem” funkcjonuje Klinika Przedsiębiorczości oraz Koło Naukowe Zarządzania Menedżerskiego podejmujące przedsięwzięcia o charakterze praktyczno-naukowym.

 

ZAKRES POZYSKIWANEJ WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH NA KIERUNKU „ZARZĄDZANIE”

W trakcie studiów na kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu m.in: zasad funkcjonowania struktur organizacji gospodarczych oraz relacji pomiędzy tymi organizacjami a ich otoczeniem instytucjonalnym w kraju i na arenie międzynarodowej, podstaw działań przedsiębiorczych w wymiarze makro i mikroekonomicznym, posługiwania się wiedzą teoretyczną i praktyczną w celu analizowania i rozstrzygania problemów pojawiających się w procesach społeczno-gospodarczych oraz prowadzonych działalności gospodarczych, zastosowania odpowiednich metod i narzędzi analitycznych oraz uwarunkowań prawnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji, identyfikowania potrzeb pracy zespołowej i dostosowania swojej roli w grupie do optymalizacji efektów działań, znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz znaczenia potrzeby ciągłego doskonalenia wiedzy związanej z pracą zawodową.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

WSPiA w Rzeszowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)