Filologia niemiecka

Filologia niemiecka

Filologia niemiecka

24.03.2022

Filologia niemiecka – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia niemiecka w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia niemiecka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka obcego
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • historia obszaru językowego
 • psychologia
 • filozofia
 • metodyka nauczania języka obcego
 • dydaktyka
 • gramatyka opisowa

 

Wszechnica Polska w Warszawie zapewnia kształcenie w obszarach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą, między innymi, Filologię niemiecką, czyli Germanistykę, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Najważniejszym celem kształcenia jest praktyczna nauka języka naszych zachodnich sąsiadów, a także zgłębienie zagadnienia językoznawstwa. Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej to także rozwijanie umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, jak również ogólna wiedza z zakresu przedmiotów filologicznych.

 

Sprawdź

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kierunki studiów

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka obcego, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia obszaru językowego, psychologia, filozofia, metodyka nauczania języka obcego, dydaktyka, gramatyka opisowa, fonetyka, teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego. A co po studiach? Absolwenci Filologii niemieckiej we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, firmach i instytucjach administracyjno-handlowych, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego.

 

Opinie

Jakie ma Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Robert, student Filologii niemieckiej mówi:

„Wybrałem studia na Germanistyce, aby poznać kulturę, historię, a także zrozumieć teksty ulubionego zespołu, czyli grupy Rammstein. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FILOLOGIA NIEMIECKA - ważne informacje

Filologia niemiecka studia Warszawa

Filologia niemiecka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię niemiecką we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kultury i historii Niemiec,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • analizy i interpretacji zjawisk językowych,
 • komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia niemiecka:

Absolwent kierunku Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • redakcjach czasopism,
 • branży turystycznej,
 • jednostkach administracji lokalnej i Unii Europejskiej,
 • mediach,
 • uczelniach,
 • instytucjach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)