Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - kierunki studiów

Architektura krajobrazu – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 2021

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • techniki odnowy środowiska
 • rekultywacja krajobrazu
 • ochrona przyrody
 • mechanizacja w architekturze krajobrazu
 • socjologia środowiska
 • grafika inżynierska
 • ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 • teoria i zasady projektowania
 • geometria wykreślna

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie naszego kraju. W gronie oferowanych kierunków kandydaci odnajdą Architekturę krajobrazu, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz nabycie umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci zgłębiają zagadnienia kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, a także przygotowują się do prac inwentaryzacyjnych, wykonywania ocen szaty roślinnej, wykonywania projektów zagospodarowania, czy też budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i  kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: techniki odnowy środowiska, rekultywacja krajobrazu, ochrona przyrody, mechanizacja w architekturze krajobrazu, socjologia środowiska, grafika inżynierska, ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska, teoria i zasady projektowania, geometria wykreślna. A co po studiach? Absolwenci Architektury krajobrazu w WSEiZ znajdą zatrudnienie w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Opinie

Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Dominika, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Architektura krajobrazu to coraz ważniejsza dziedzina, do której przywiązuje się coraz większą wagę. Dlatego potrzebni są fachowcy i specjalności. A jak zostać takim specjalistą? Iść na studia. Na studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie oczywiście.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - ważne informacje

Architektura krajobrazu studia Warszawa

Architektura krajobrazu studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu:

Absolwent Architektury krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • biologii roślin,
 • wykorzystywania procesów ekologicznych w działaniach związanych z kształtowaniem krajobrazu,
 • rozpoznawania i stosowania roślin w kształtowaniu krajobrazu,
 • stosowania wspomagania komputerowego w projektowaniu,
 • opracowywania projektu obiektu architektury krajobrazu,
 • kierowania przedsiębiorstwem,
 • prowadzenia działalności marketingowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia architektoniczne w Warszawie

WSEiZ kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)