Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

09.06.2022

Architektura wnętrz – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku architektura wnętrz w WSEIZ WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 11880 zł

studia niestacjonarne: 11160 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Architektura wnętrz opracowany jest w taki sposób, aby studenci pozyskiwali wiedzę i rozwijali się zarówno w aspekcie artystycznym, jak i w aspekcie konstrukcyjnym i technologicznym. W toku studiów zaznajamiają się z historią sztuki i historią architektury, dawnymi i nowoczesnymi technikami oraz materiałami i wyrobami stosowanymi przy kształtowaniu, wyposażaniu i zdobieniu wnętrz, jak również rozwiązaniami kolorystycznymi oraz etapami całego projektu, czyli od zbierania i opracowywania informacji do dokumentacji wykonawczej.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wnętrz posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, a zatem mieszkania, miejsca pracy, miejsca odpoczynku i rekreacji. Przygotowani są do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej, a pracę mogą wykonywać między innymi w biurach projektowych, firmach deweloperskich, czy pracowniach konserwatorskich.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • projektowanie wnętrz
 • projektowanie graficzne
 • ekonomika budownictwa
 • historia architektury i sztuki ogrodowej
 • geometria wykreślna
 • rysunek i malarstwo
 • ekologia

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to jedna z najważniejszych, niepublicznych szkół wyższych w kraju. Oferta dydaktyczna to kierunki kształcenia związane z dziedzinami technicznymi, społecznymi i artystycznymi, a jednym z nich jest Architektura wnętrz, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności, będących podstawą do świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Studenci uczą się przygotowywania koncepcji i projektów przestrzeni użytkowych zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem oraz dbałością o wysoką jakość artystyczną, funkcjonalno-programową, ergonomiczną, techniczną i ekologiczną. Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to także znajomość stosowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych technologii, a także poznanie zasad współpracy z jednostkami administracji państwowej, władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, firmami.

 

Sprawdź

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie kierunki studiów

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdziemy takie zagadnienia jak: projektowanie wnętrz, projektowanie graficzne, ekonomika budownictwa, historia architektury i sztuki ogrodowej, geometria wykreślna, rysunek i malarstwo, ekologia, budownictwo ogólne, wytrzymałość materiałów, prawo gospodarcze. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury wnętrz w WSEiZ znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach deweloperskich, urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli, firmach designerskich, firmach konserwatorskich.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Architektury wnętrz mówi:

„Architektura wnętrz to bardzo ważna dziedzina, gdyż dotyczy najbliższego otoczenia człowieka. Architektura wnętrz i wszystko co z nią powiązane wpływa na nasze samopoczucie, więc nie można zajmować się nią tylko połowicznie, czy w ogóle z doskoku. Potrzebni są specjaliści. A kształcą się oni w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ- ważne informacje

Architektura wnętrz studia Warszawa

​Architektura wnętrz studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

Absolwent Architektury wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rysunku jako podstawowego elementu warsztatu zawodowego,
 • racjonalnego wykorzystywania właściwości i cech materiałów budowlanych,
 • pracy zespołowej w rozwiązywania problemów projektowych,
 • projektowania architektonicznego,
 • ergonomii,
 • stosowania przekazów wizualnych i audiowizualnych do celów artystyczno- badawczych,
 • metodologii tworzenia całego projektu,
 • dawnych i nowych technik oraz materiałów i wyrobów stosowanych przy kształtowaniu, wyposażaniu, zdobieniu wnętrz,
 • oceny współczesnego dzieła plastycznego,
 • posługiwania się światłem jako jedną z form kreacji w kształtowaniu przestrzeni i formy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura wnętrz:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • firmach deweloperskich,
 • urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli,
 • firmach designerskich,
 • firmach konserwatorskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Komentarze (0)