Wzornictwo

Wzornictwo

Wzornictwo

24.03.2022

Wzornictwo – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku wzornictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku wzornictwo w WSEIZ WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Wzornictwo nastawiony jest na rozwijanie umiejętności w obszarach projektowania produktu oraz projektowania komunikacji wizualnej i reklamy. W toku studiów studenci poznają metody realizowania zadania projektowego, tradycyjne i nowoczesne technologie i materiały stosowane we wzornictwie, zasady ergonomii stosowane przy projektowaniu produktu, jak również trendy rozwojowe w dziedzinie sztuk plastycznych związane z wzornictwem. Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi komunikacji i technik prezentacji, projektowaniem informacji wizualnej, a także projektowaniem reklamy i projektowaniem opakowań.

Absolwenci studiów na kierunku Wzornictwo wyróżniają się obszerną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Poruszają się po przestrzeni projektowania przedmiotów codziennego użytku, ubiorów, mebli, pojazdów, elementów małej architektury, opakowań czy reklamy, a także komunikacji wizualnej. Z pozyskanym wykształceniem mogą pracować między innymi w biurach projektowych, zajmujących się szeroko pojętym designem, czy agencjach reklamowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku wzornictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomika budownictwa
 • kierowanie procesem inwestycyjnym
 • wytrzymałość materiałów
 • rysunek prezentacyjny
 • rzeźba
 • historia wzornictwa
 • rysunek techniczny
 • projektowanie informacji wizualnej

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie kształci studentów od ponad dwudziestu lat. W szerokiej gamie oferowanych kierunków, kandydaci odnajdą Wzornictwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem sztuki, nauk humanistycznych i nauk technicznych, stanowiącej fundament pracy projektanta wzornictwa. Studenci uczą się projektować i stylizować przedmioty codziennego użytku, ubiory, meble, pojazdy, elementy małej architektury, opakowania, a także zaznajamiają się z komunikacją wizualną i projektowaniem w przestrzeni publicznej.

 

Sprawdź

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie kierunki studiów

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: ekonomika budownictwa, kierowanie procesem inwestycyjnym, wytrzymałość materiałów, rysunek prezentacyjny, rzeźba, historia wzornictwa, rysunek techniczny, projektowanie informacji wizualnej, technologie przemysłowe, historia sztuki, komputerowe projektowanie mody, materiałoznawstwo. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Wzornictwa w WSEiZ będą mogli wykorzystać w zespołach projektowych, agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Karina, studentka Wzornictwa mówi:

„Od dziecka interesowało mnie projektowanie ubioru, świat mody, designu, choć jeszcze nawet nie potrafiłam tego nazwać. Gdy dorosłam szukałam uczelni, która zapewni mi najlepsze wykształcenie w tym zakresie i umożliwi rozwijanie swoich zainteresowań. Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

WZORNICTWO - ważne informacje

Wzornictwo studia Warszawa

Wzornictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wzornictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

Absolwent kierunku Wzornictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kreatywnego posługiwania się środkami plastycznymi,
 • posługiwania się technikami komputerowego wspomagania projektowania,
 • analizowania i formułowania problemów i założeń projektowych,
 • organizacji procesu projektowego,
 • historii sztuki i historii wzornictwa,
 • psychofizjologii widzenia,
 • komunikacji i technik prezentacji,
 • konserwacji i rewaloryzacji zabytków,
 • projektowania reklamy,
 • projektowania opakowań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wzornictwo:

Absolwent kierunku Wzornictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach projektowych,
 • agencjach reklamowych,
 • redakcjach,
 • wydawnictwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Komentarze (0)