Socjologia

Socjologia

Socjologia – Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas to istotny punkt na edukacyjnej mapie stolicy. W gronie oferowanych kierunków kształcenia kandydaci odnajdą Socjologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Socjologia w Collegium Civitas skierowany jest do osób zainteresowanych regułami i procesami, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności analizowania zachodzących przemian społecznych, a także przewidywania konsekwencji tych przemian dla regionów i społeczności lokalnych. Studenci uczą się jak w jaki sposób prowadzić badania zmian rynku pracy, działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej. Socjologia w Collegium Civitas to także wiedza z obszarów komunikacji społecznej, marketingu, reklamy i nowych mediów, psychologii społecznej, czy kryminologii.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: socjologia kultury, analiza i interpretacja danych ilościowych, socjologia późnej nowoczesności, zaawansowane techniki badań ilościowych, kreacja w komunikacji zintegrowanej, reklama odpowiedzialna, strategia marki, prezentacje publiczne i kompetencje społeczne, informatyka śledcza, współczesne koncepcje strategiczne. A co po studiach? Absolwenci Socjologii w Collegium Civitas będą mogli znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badań społecznych, ośrodkach badań rynku, administracji rządowej i administracji publicznej, mediach, sztabach wyborczych, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, agencjach public relations, firmach doradztwa gospodarczego.

Podejmowanie decyzji o wyborze szkoły wyższej nierzadko sprawia problemy. Kandydaci porównują oferty edukacyjne, poziom kształcenia, listę realizowanych przedmiotów. Jakie ma Collegium Civitas w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Socjologii mówi:

„Collegium Civitas to świetna uczelnia, która stawia na nowoczesne kształcenie. Ilość specjalności sprawia, że każdy z nas otrzymuje wiele możliwości rozwoju, a także może swobodnie zaplanować karierę zawodową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię w Collegium Civitas:

Absolwent kierunku Socjologia w Collegium Civitas może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania narzędzi analiz jakościowych i ilościowych,
 • koncepcji organizacji życia społecznego,
 • społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej,
 • struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych,
 • teorii tworzenia się więzi międzyludzkich,
 • analizowania systemów bezpieczeństwa organizacji i projektowania systemów informacyjnych dla zarządzania,
 • negocjowania warunków wdrożenia projektów IT,
 • przygotowywania i realizacji planów działań marketingowych i Public Relations,
 • konstruowania skutecznej strategii komunikacyjnej marki,
 • identyfikacji i wykorzystania kanałów komunikacji,
 • sposobów komunikowania się organizacji biznesowych z uczestnikami rynku,
 • planowania komunikacji z uwzględnieniem konkretnych grup docelowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia w Collegium Civitas może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badań społecznych,
 • ośrodkach badań rynku,
 • administracji rządowej i administracji publicznej,
 • mediach,
 • sztabach wyborczych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach marketingowych,
 • domach mediowych,
 • agencjach public relations,
 • firmach doradztwa gospodarczego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Socjologia w Collegium Civitas liczą się dowolnie zdawane na maturze przedmioty.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Civitas w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Warszawie

Collegium Civitas kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)