Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Sopocka Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Architektura krajobrazu – Sopocka Szkoła Wyższa 2021

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Sopockiej Szkole Wyższej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek studyjny
 • fotografia
 • podstawy geodezji i kartografii
 • zasady projektowania krajobrazu
 • podstawy ekonomii i zarządzania
 • projektowanie zintegrowane
 • biologia roślin
 • geometria wykreślna

 

Sopocka Szkoła Wyższa to uczelnia stawiająca sobie za cel kształtowanie kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta. W szerokiej ofercie kierunków, kandydaci znajdą Architekturę krajobrazu, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci poznają zasady kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka i przygotowują się do wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, kierowania i nadzorowania pracami, czy wykonywania prac inwentaryzacyjnych. Architektura krajobrazu w Sopockiej Szkole Wyższej to możliwość uczestniczenia w licznych przedsięwzięciach rozwijających umiejętności z zakresu architektury krajobrazu, takich jak warsztaty, wyjazdy, czy targi, oraz przygotowanie do uczestnictwa w projektowych pracowniach wielobranżowych.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: rysunek studyjny, fotografia, podstawy geodezji i kartografii, zasady projektowania krajobrazu, podstawy ekonomii i zarządzania, projektowanie zintegrowane, biologia roślin, geometria wykreślna, fizjografia, malarstwo, budownictwo, materiałoznawstwo. A co po studiach? Absolwenci Architektury krajobrazu w SSW znajdą zatrudnienie w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, administracji rządowej i samorządowej, szkolnictwie.

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Architekturę krajobrazu, a nasza uwaga skierowana jest na Pomorze, należy zadać pytanie: Jakie ma Sopocka Szkoła Wyższa opinie? Martyna, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Studiując w Sopockiej Szkole Wyższej nie ma czasu na nudę i nie ma miejsca na nudne zajęcia. Studenci biorą udział w wyjazdach, ćwiczeniach, projektach, a wszystko to sprawia, że nauka jest ciekawa, przyjemna, po prostu fajna.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu w Sopockiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu w Sopockiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w analizowaniu cech przestrzeni,
 • definiowania elementów przestrzeni i ich właściwości w odniesieniu do grafiki wektorowej,
 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • związków między budową organów roślin i ich funkcjami,
 • historii sztuki,
 • wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie,
 • gleboznawstwa,
 • instalacji budowlanych i materiałoznawstwa,
 • grafiki inżynierskiej,
 • graficznego i numerycznego opracowywania wyników pomiarów,
 • formułowania i realizowania zadań projektowych,
 • kierowania przedsiębiorstwem,
 • doboru metod projektowania do zadania projektowego,
 • planowania przestrzennego,
 • kształtowania krajobrazu miasta,
 • urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu w Sopockiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku architektura krajobrazu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia archiektoniczne w Trójmieście

Sopocka Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)