Ekonomia

Ekonomia

Sopocka Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Ekonomia – Sopocka Szkoła Wyższa 2021

Studia na kierunku ekonomia w Sopockiej Szkole Wyższej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • rachunkowość finansowa
 • analiza finansowa
 • ewidencja i rozliczanie kosztów
 • bankowość
 • finanse publiczne

 

Sopocka Szkoła Wyższa to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie województwa pomorskiego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „E” kandydaci odnajdą kierunek Ekonomia, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu praw rządzących rynkiem, polityki społecznej i gospodarczej, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania w organizacjach. Studenci poznają zasady działania firm w Polsce i Unii Europejskiej, badając obszary zarządzania finansami, informatyki, inwestycji i nieruchomości, organizacji i prowadzenia procesów transportowo- logistycznych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: makroekonomia, mikroekonomia, rachunkowość finansowa, analiza finansowa, ewidencja i rozliczanie kosztów, bankowość, finanse publiczne, rynki finansowe, logistyka międzynarodowa, organizacja procesu inwestycyjnego, bezpieczeństwo informacji. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii w SSW będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, instytucjach finansowych, bankach, firmach konsultingowych, organizacjach rządowych, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach transportu drogowego.

Finanse i ekonomia biznesu to kierunek charakteryzujący się nowoczesną formułą kształcenia- „studiuj i praktykuj”, która polega na odpowiednim zrównoważeniu kształcenia teoretycznego i praktycznego, a także połączeniu nauki z odbywaniem staży w międzynarodowych firmach, współpracujących z uczelnią. Studia posiadają charakter dualny i realizowane są w trybie stacjonarnym, a staże rozpoczynają się już na drugim roku studiów. Atutem kierunku są zajęcia prowadzone przez praktyków z firm partnerskich, a także fakt, iż pozyskane w trakcie nauki doświadczenie zwiększa szanse absolwenta na rynku pracy.

Dlaczego warto studiować Finanse i ekonomię biznesu?

 • przewaga na rynku pracy dzięki wysokiej jakości wykształceniu i dwuletniemu doświadczeniu zawodowemu,
 • staże zawodowe odbywane w renomowanych firmach krajowych i międzynarodowych,
 • niskie czesne,
 • podnoszenie kompetencji językowych,
 • 50% zajęć prowadzonych przez doświadczonych praktyków z firm partnerskich.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Sopocka Szkoła Wyższa opinie? Julia, studentka Ekonomii mówi:

„Sopocka Szkoła Wyższa to świetna uczelnia, w której na każdym kroku można spotkać ludzi pełnych pasji oraz ludzi, którzy pomagają te pasje realizować. Tutaj nie można się nudzić.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię w Sopockiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Ekonomia w Sopockiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania wiedzy matematycznej w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych,
 • pozyskiwania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych statystycznych w kategoriach statystyki opisowej,
 • prognozowania, konstruowania i wykorzystywania modeli decyzyjnych,
 • wykorzystywania teorii konsumenta i producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności decyzji podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych,
 • rachunkowości,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • analizy ekonomicznej,
 • polityki gospodarczej,
 • dokonywania analizy struktury budżetu,
 • analizy relacji między finansami publicznymi a rynkami finansowymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia w Sopockiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • instytucjach finansowych,
 • bankach,
 • firmach konsultingowych,
 • organizacjach rządowych,
 • agencjach reklamowych,
 • przedsiębiorstwach transportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Sopocka Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)