Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Sopocka Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Finanse i rachunkowość – Sopocka Szkoła Wyższa 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Sopockiej Szkole Wyższej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • rynki finansowe
 • analiza finansowa
 • matematyka w ekonomii
 • finanse publiczne
 • portfel inwestycyjny
 • ordynacja podatkowa

 

Sopocka Szkoła Wyższa to uczelnia kształcąca studentów na czterech wydziałach. W ofercie dydaktycznej kandydaci zainteresowani światem biznesu odnajdą kierunek Finanse i rachunkowość, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, a także funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci zgłębiają przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, poznają zjawisko ryzyka na rynku finansowym i globalnym, a także zasady przeprowadzania wnikliwych analiz finansowych. Finanse i rachunkowość w Sopockiej Szkole Wyższej to także możliwość uzyskania wysokich kompetencji językowych, niezbędnych do pracy w międzynarodowym obszarze biznesowym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: makroekonomia, mikroekonomia, rynki finansowe, analiza finansowa, matematyka w ekonomii, finanse publiczne, portfel inwestycyjny, ordynacja podatkowa, budżetowanie w przedsiębiorstwie, podatki dochodowe i majątkowe. A co po studiach? Absolwenci Finansów i rachunkowości w SSW znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, korporacjach międzynarodowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach audytorskich, firmach konsultingowych, administracji publicznej.

Wybraliśmy kierunek studiów- Finanse i rachunkowość. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Trójmieście, to warto wiedzieć: Jakie ma Sopocka Szkoła Wyższa opinie? Marcin, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Zawsze interesował mnie świat biznesu, ekonomii, giełdy, finansów, ale żeby móc w tym świecie zaistnieć potrzebuję nowoczesnego, innowacyjnego wykształcenia, dzięki któremu będę mógł realnie funkcjonować. Dlatego wybrałem studia w SSW. Tutaj otrzymuję wiedzę praktyczną, dostosowaną do biznesowej rzeczywistości i wiedzę, która jest odpowiedzią na wymagania współczesnego rynku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Sopockiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Sopockiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania systemu prawa i poruszania się po obowiązujących przepisach,
 • określania zależności między produkcją końcową a globalną,
 • zasad księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • zasad funkcjonowania instytucji kształtujących gospodarkę finansami,
 • analizowania kredytów,
 • efektywnego prognozowania i programowania rozwoju gospodarczego i rozliczeń finansowych,
 • zasad audytu,
 • wykonywania analiz finansowych,
 • określania struktury źródeł finansowania i ich kosztów,
 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • zasad funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego,
 • fiskalnych instrumentów kształtowania polityki społecznej i gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Sopockiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • towarzystwach inwestycyjnych,
 • administracji samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Sopocka Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)