Administracja europejska

Administracja europejska

Administracja europejska – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 2021

Studia na kierunku administracja europejska w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja europejska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawoznawstwa
 • prawo administracyjne
 • systemy konstytucyjne
 • postępowanie administracyjne
 • prawo pracy
 • publiczne prawo gospodarcze
 • procesy europeizacji administracji publicznej
 • etyka w przestrzeni publicznej
 • organizacja i zarządzanie w perspektywie międzysektorowej

 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie to uczelnia oferująca kandydatom kształcenie na trzech wydziałach, umiejscowionych w stolicach starego kontynentu. W ofercie dydaktycznej można odnaleźć kierunek Administracja europejska, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studenci zapoznają się z formalno- prawnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej, zasadami zarządzania projektami, czy technikami komunikacji personalnej i prezentacji publicznych. Administracja europejska w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie to także znajomość koncepcji integracji europejskiej, współczesnych stosunków międzynarodowych i funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: podstawy prawoznawstwa, prawo administracyjne, systemy konstytucyjne, postępowanie administracyjne, prawo pracy, publiczne prawo gospodarcze, procesy europeizacji administracji publicznej, etyka w przestrzeni publicznej, organizacja i zarządzanie w perspektywie międzysektorowej. A co po studiach? Absolwenci Administracji europejskiej w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji znajdą zatrudnienie w urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego, lokalnego i międzynarodowego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, bankach, biurach, kancelariach, biurach projektowych.

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji opinie? Marta, studentka Administracji europejskiej mówi: „EWSPiA i uczelnia europejska z prawdziwego zdarzenia. Studenci nie tylko uczą się o administracji na starym kontynencie, ale niemal mogą jej dotknąć i już w trakcie zajęć zdobywać cenne doświadczenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację europejską:

Absolwent Administracji europejskiej w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa administracyjnego,
 • systemów konstytucyjnych,
 • rozumienia procedur właściwych działaniu administracji publicznej,
 • rozumienia struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • finansów publicznych i prawa finansowego,
 • podstaw prawnych systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej,
 • instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej,
 • analizowania wyników badań statystycznych,
 • legislacji administracyjnej,
 • technik negocjacji i mediacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja europejska:

Absolwent kierunku Administracja europejska w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządu terytorialnego,
 • instytucjach i agendach Unii Europejskiej,
 • urzędach odpowiedzialnych za fundusze unijne,
 • organach administracji rządowej,
 • komórkach administracyjnych podmiotów gospodarczych,
 • biurach projektowych,
 • instytucjach z sektora ubezpieczeniowego i finansowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

EWSPA kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczno- administracyjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)