Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

WSEIZ

O uczelni – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Warszawa, jak na stolicę przystało, wiedzie prym w wyższej edukacji. Przykładem, który odznacza się wyraźnym kolorem jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, kształcąca studentów w najważniejszych dyscyplinach naukowych.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to jedna z najpopularniejszych niepublicznych uczelni, rozwijająca umiejętności techniczno- artystyczne. Jej historia sięga 1995 roku i od samego początku działalności stawia na kształcenie ludzi zdolnych, potrafiących sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza, Polski i Unii Europejskiej, a także tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

 

STUDIA

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, realizuje studia podyplomowe w zakresie takich dziedzin jak: zarządzanie, sztuka, czy ochrona środowiska. Najważniejszą cechą prowadzonych kierunków studiów jest przekazywanie wiedzy praktycznej oraz nabywanie i rozwój umiejętności, które stanowić będą o sile absolwenta, a także utorują jego ścieżkę zawodową. Przez ponad dwadzieścia lat działalności, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie została wyróżniona wieloma nagrodami, wśród których wymienić można: Medal Europejski, Zielony Laur, czy ceniony certyfikat Dobra uczelnia, Dobra praca. Ponadto, studenci mogą zdobywać wiedzę także przez uczestnictwo w kołach naukowych, a o propagowanie życia akademickiego dba, między innymi, wydawany kwartalnik „Wiadomości uczelniane.”

 

WYKŁADOWCY

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie prowadzi nowoczesny program nauczania, nad realizacją którego czuwa kadra dydaktyczna, składająca się z doświadczonych wykładowców, praktyków, mogących poszczycić się licznymi publikacjami naukowymi i ważnymi dla rozwoju naukowego przedsięwzięciami.

 

INFRASTRUKTURA

Mówiąc o infrastrukturze Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie należy podkreślić, że jest to uczelnia, która kształci nie tylko w salach wykładowych. Baza dydaktyczno- administracyjna to kilka obiektów, położonych przy ulicach: Olszewskiej 12, Rejtana 16, Grójeckiej 128, a także w miejscowości Klaudyn- Laski, na terenie której funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Przeglądając ofertę edukacyjną i patrząc na infrastrukturę uczelni niejeden kandydat na studia powiąże fakty uznając, że WSEiZ to środowisko akademickie z krajobrazem na karierę.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania kierunki>

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Komentarze (0)