Filologia polska

09.02.2022

Filologia polska ATH

Filologia polska - Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej 2022

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie południowej części kraju. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „F” kandydaci odnajdą kierunek Filologia polska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku filologia polska w
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Kierunek Filologia polska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Humanistyczno- Społecznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauki o języku i literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności, a także rozwijają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, oraz gromadzenia i przetwarzania informacji.

Studia na kierunku Filologia polska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej dzielą się na następujące specjalności: Nauczycielska, Projektowanie komunikacji. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: historia literatury polskiej, literatura najnowsza, literatura powszechna, poetyka i retoryka, praktyczna stylistyka, rozwój teorii literatury od starożytności po współczesność, współczesne analizy dyskursu, sentymentalizm i klasycyzm jako uniwersalne zjawiska kultury. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii polskiej w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej mogą wykorzystać w roli wydawcy, edytora, redaktora, nauczyciela, dziennikarza, rzecznika prasowego, animatora kultury.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Dorota, studentka Filologii polskiej mówi:

„Warto swój ojczysty język znać jak najlepiej i umieć dzielić się tą wiedzą z innymi. Dlatego wybrałam studia w Akademii Techniczno- Humanistycznej.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię polską w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent kierunku Filologia polska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • gromadzenia informacji bibliograficznych,
  • pozyskiwania i selekcji informacji z zasobów sieci internetowej i baz danych,
  • historii Polski,
  • interpretacji dzieł literackich różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych,
  • językoznawstwa historycznego i współczesnego.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie w:

  • szkołach podstawowych,
  • szkołach językowych,
  • placówkach kulturalnych,
  • wydawnictwach,
  • mediach.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Filologia polska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdują się: język polski, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W BIELSKO BIAŁEJ - ważne informacje

Kierunki studiów w Bielsko Białej

Studia w Bielsko Białej

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia

 

 


 

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia polska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistyczno- Społecznym ATH

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)