Ochrona środowiska

09.02.2022

Ochrona środowiska ATH

Ochrona środowiska – Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej 2022

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to najistotniejszy punkt na edukacyjnej mapie regionu Podbeskidzia. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „O” kandydaci odnajdą kierunek Ochrona środowiska, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku ochrona środowiska w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Ochrona środowiska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień nauk matematyczno- przyrodniczych oraz nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Ponadto, poznają podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz w jaki sposób kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiadają dwie specjalności: Ekspertyzy środowiskowe, Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka. W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: waloryzacja przestrzeni rolniczej, uprawa roślin w rejonie gór i pogórzy, organizacja produkcji zwierzęcej, profilowanie gospodarstw ogrodniczych, podstawy sadownictwa, użytkowanie łąk i pastwisk górskich, ekologiczna produkcja żywności, ekonomika w produkcji rolniczej. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska w ATH będą mogli znaleźć zatrudnienie w laboratoriach, jednostkach badawczych, biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska, instytucjach gospodarki komunalnej, służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Basia, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Warto dbać o środowisko, zwłaszcza że dla człowieka oznacza to bardzo wiele dobrego. Należy jednak wiedzieć jak to robić. Dlatego studiuję w Akademii Techniczno- Humanistycznej. Tutaj wszystkiego się nauczę.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę środowiska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku,
 • rozumienia procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • ekonomiki w produkcji rolniczej,
 • waloryzacji przestrzeni rolniczej,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, hydrologicznych i meteorologicznych,
 • zasad zarządzania środowiskiem,
 • organizowania monitoringu środowiska i interpretacji wyników.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach i jednostkach badawczych,
 • biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska,
 • instytucjach gospodarki komunalnej,
 • służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdują się: matematyka, biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W BIELSKO BIAŁEJ - ważne informacje

Kierunki studiów w Bielsko Białej

Studia w Bielsko Białej

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia

 

 


 

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)