Transport

09.02.2022

Transport ATH

Transport - Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej 2022

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie południowej części kraju. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Transport, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku transport w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Transport w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Transportu. Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu, oraz analizy systemów transportowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami sterowania i zarządzania w systemach transportu, metod i narzędzi stosowanych w procesach sterowania ruchem, czy bezpieczeństwa systemów technicznych w transporcie.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Transport w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej dzielą się na następujące specjalności: Eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie, Inteligentne systemy transportowe, Logistyka i systemy komputerowe. W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: mechanika techniczna, systemy transportowe, organizacja i zarządzanie, infrastruktura transportu, badania operacyjne, środki transportu, elektrotechnika i elektronika, ekonomika transportu, eksploatacja techniczna, systemy logistyczne, inżynieria ruchu, sterowanie i monitoring. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu w Akademii Techniczno- Humanistycznej będą mogli wykorzystać w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu, bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów.

 

Opinie

Jeśli kierunek studiów został wybrany, warto jeszcze dokładnie zastanowić się nad uczelnią, w której zdobywane będzie wykształcenie. Podstawowym pytaniem będzie: Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Seweryn, student Transportu mówi:

„Transport to dziedzina, która zawsze będzie się rozwijać i zawsze będzie istotna dla człowieka. Dlatego warto ją zgłębiać, warto się uczyć, warto być najlepszym. Warto studiować w Akademii Techniczno- Humanistycznej.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Transport w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent kierunku Transport w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • zasad inżynierii ruchu,
 • projektowania i analizy systemów transportowych,
 • wykorzystywania rachunku ekonomicznego w transporcie,
 • analizy infrastruktury transportowej,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania,
 • projektowania i stosowania środków transportu,
 • organizacji i zarządzania.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu,
 • bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki,
 • centrach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki,
 • inspekcji transportu drogowego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Transport w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdują się: matematyka, fizyka, język polski, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W BIELSKO BIAŁEJ - ważne informacje

Kierunki studiów w Bielsko Białej

Studia w Bielsko Białej

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Transport - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Transportu ATH 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (1)

Iska odpowiedz

Super kierunek, polecam!