Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

31.01.2022

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w UJK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • materialne dziedzictwo kulturowe
 • ekologia
 • zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • geografia turystyczna
 • obsługa ruchu turystycznego
 • ekonomika turystyki i rekreacji
 • pedagogika czasu wolnego
 • atrakcje turystyczne Polski

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje kandydatom prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Turystyka i rekreacja, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Kształcenie zakłada prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka. Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to także umiejętności badawcze, analityczne i organizacji oraz zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: materialne dziedzictwo kulturowe, ekologia, zarządzanie w turystyce i rekreacji, geografia turystyczna, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, pedagogika czasu wolnego, atrakcje turystyczne Polski, kartografia w turystyce i rekreacji, zagospodarowanie turystyczne, edukacja zdrowotna, marketing w turystyce, zastosowanie informatyki w turystyce, podstawy geografii fizycznej, metodyka i organizacja rekreacji, turystyka na obszarach chronionych, zasoby i ochrona litosfery. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będą mogli wykorzystać w ośrodkach planistycznych, biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Michalina, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Studiuję Turystykę i rekreację na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego bo jestem ciekawa świata, a przede wszystkim ciekawa swojego kraju i tego, co ma do zaoferowania pod względem turystycznym. Na tych studiach poznam lepiej i dogłębniej atrakcje, dzięki którym Polska może być interesującym punktem na mapie.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Kielce

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia relacji między organizmami żywymi a środowiskiem,
 • oddziaływania człowieka podróżującego na środowisko,
 • oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych,
 • zarządzania i kierowania przedsiębiorstwami,
 • rozpoznawania zjawisk występujących we współczesnej turystyce,
 • analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji i w rozwoju rekreacji,
 • wykorzystywania opracowań kartograficznych w turystyce,
 • krajoznawstwa,
 • organizowania ruchu turystycznego,
 • mierzalnych i niemierzalnych efektów rozwoju turystyki,
 • pedagogiki czasu wolnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)