Informatyka UWr

Informatyka – Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski to 10 wydziałów, 80 kierunków studiów i ponad 250 specjalności. Wśród nich swoje miejsce zajmuje Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim realizowany jest na Wydziale Matematyki i Informatyki. Celem kształcenia jest zrozumienie idei i struktury problemów oraz uniwersalnych narzędzi informatycznych. Studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów wiodących firm informatycznych, takich jak: Credit Suisse czy Nokia.

Studia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim, na drugim stopniu, posiada jedną specjalność: Inteligentne przetwarzanie danych. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a w toku nauki studenci zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z językami programowania, algorytmiką przetwarzaniem danych, sieciami komputerowymi, grafiką komputerową, metodami numerycznymi, czy grami komputerowymi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim mogą wykorzystać jako projektanci, analitycy, twórcy systemów informatycznych, konstruktorzy i administratorzy baz danych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Dominik, student Informatyki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Wrocławskim dają wiedzę, umiejętności, ale także budują w nas to, co będzie także bardzo potrzebne w dzisiejszym, wymagającym rynku pracy – pewność siebie. Studiując na tej uczelni wiem, że będę świetnie przygotowany do tego, by stawić czoła nawet najpoważniejszym wymaganiom.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów cyfrowych,
 • architektury komputerów i systemów operacyjnych,
 • sieci telekomunikacyjnych, komputerowych oraz programowania sieciowego,
 • baz danych, baz wiedzy i sztucznej inteligencji,
 • inżynierii oprogramowania,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek- komputer,
 • technik wytwarzania aplikacji bazodanowych,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • projektowania i implementowania oprogramowania systemów komputerowych,
 • konfigurowania systemów komputerowych z uwzględnieniem efektywności ich pracy i bezpieczeństwa,
 • tworzenia aplikacji sieciowych,
 • analizy sieci telekomunikacyjnych i komputerowych,
 • stosowania metod numerycznych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim znajdzie zatrudnienie jako:

 • projektant,
 • analityk,
 • twórca,
 • konstruktor,
 • administrator.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na Informatykę na Uniwersytet Wrocławski są: matematyka i informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki informatyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr

Komentarze (0)