Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UŚ

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych uczelni w kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowany jest na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Głównym celem kształcenia jest nabycie umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólno-muzycznych. Studenci zgłębiają tematykę kształcenia słuchu, harmonii, historii muzyki, instrumentacji, emisji głosu, a także etnomuzykologii i roli mediów w komunikacji kulturowej.

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dzielą się na następujące specjalności: Rytmika w edukacji dziecka, Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej, Technologie informacyjne w działaniach edukacyjno-artystycznych (na studiach pierwszego stopnia), Prowadzenie zespołów muzycznych, Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych, Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej (na studiach drugiego stopnia). Na liście przedmiotów zawartych w programie nauczania znajdują się takie zagadnienia jak: dyrygentura, emisja głosu, folklor muzyczny, historia muzyki, metodyka nauczania muzyki, psychologia, zasady muzyki z instrumentoznawstwem, czytanie partytur, kształcenie słuchu, psychologia muzyki. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w szkołach podstawowych, szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia, instytucjach kultury, mediach, zespołach wokalnych, zespołach instrumentalnych, chórach amatorskich, agencjach artystycznych, placówkach realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej w działaniach pedagogicznych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Milena, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, wyczulają nie tylko na dźwięk, ale także na drugiego człowieka. Studia te uwrażliwiają, rozwijają wyobraźnię, a także pchają w kierunku otwartości do ludzi, do kontaktu z nimi. To coś więcej niż nauka o muzyce.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • techniki pianistycznej i posługiwania się instrumentem w ramach zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru,
 • analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych,
 • analizy struktury i cech określających styl dzieła muzycznego,
 • czytania nut głosem,
 • rozróżniania gatunków wokalnej i instrumentalnej muzyki dawnej,
 • stosowania zasad techniki dyrygenckiej,
 • czytania i realizacji na fortepianie partytur,
 • opracowywania akompaniamentu,
 • prowadzenia zajęć muzyczno- ruchowych,
 • organizowania przedsięwzięć artystycznych,
 • promowania kultury muzycznej.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach znajdzie zatrudnienie w:

 • szkołach podstawowych,
 • szkołach muzycznych pierwszego stopnia,
 • ośrodkach kultury,
 • mediach,
 • agencjach artystycznych,
 • zespołach wokalnych i instrumentalnych,
 • chórach amatorskich,
 • zespołach rozrywkowych,
 • placówkach realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej w działaniach pedagogicznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki na muzycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach są: historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny. Ponadto, kandydaci muszą przejść egzamin praktyczny z gry na instrumencie, kształcenia słuchu, predyspozycji głosowych.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia muzyczne wybrać

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - wszystko co musisz wiedzieć

Studia muzyczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki muzyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)