Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Pedagogika – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Studia na kierunku pedagogika w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika ogólna, 
 • psychologia społeczna, 
 • socjologia rodziny, 
 • psychologia rozwojowa, 
 • metody badań pedagogicznych, 
 • pedagogika rodziny, 
 • filozofia wychowania, 
 • diagnostyka pedagogiczna,
 • nauka o administracji

 

 

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie miasta i województwa. Jakie kierunki czekają na kandydatów? Na przykład, Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Pedagogika w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, która niezbędna jest do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Pedagogika w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: pedagogika ogólna, psychologia społeczna, socjologia rodziny, psychologia rozwojowa, metody badań pedagogicznych, pedagogika rodziny, filozofia wychowania, diagnostyka pedagogiczna, nauka o administracji. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki w SWEiZ będą mogli wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach kultury, świetlicach środowiskowych, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Dokąd wybrać się na studia? Takie pytanie spędza sen z powiek niejednemu kandydatowi. Jeśli planujemy studiować w Łodzi, na kierunku Pedagogika, warto zadać pytanie: Jakie ma Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi opinie? Dominika, studentka Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to jedna z najważniejszych dziedzin, dlatego trzeba poznać ją najdogłębniej. Wybrałam studia w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania, bo na tej uczelni zdobywam pewne wykształcenie, pewne kwalifikacje, bez których nie można nawet marzyć o dobrej i ciekawej pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi:

Absolwent Pedagogiki w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,
 • metod poznawania uczniów,
 • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych,
 • rozumienia problemów współczesnej humanistyki,
 • teoretycznych podstaw wychowania,
 • teoretycznych podstaw kształcenia,
 • procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka,
 • dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • ośrodkach kultury,
 • świetlicach środowiskowych,
 • poradniach pedagogiczno- psychologicznych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Komentarze (0)