Kognitywistyka

Kognitywistyka

Kognitywistyka

22.03.2022

Kognitywistyka – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku kognitywistyka w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kognitywistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia badań psychologicznych
 • psychologia eksperymentalna
 • logika i teoria mnogości
 • filozofia języka
 • lingwistyka
 • filozofia umysłu
 • psychologia procesów poznawczych
 • metody badania funkcjonującego mózgu
 • metody i modele statystyczne w badaniach eksperymentalnych
 • przetwarzanie języka naturalnego

 

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Kognitywistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat pojęć, metod, koncepcji i podejścia stosowanego w badaniach dotyczących mózgu i umysłu, jak i teoretycznych prób ujęcia zagadnienia świadomości w ramach badań naukowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami klasycznej ontologii stanowiącymi źródło współczesnej kognitywistyki, współczesnymi dziedzinami filozofii związanymi z kognitywistyką, jak i badaniami prowadzonymi obecnie na pograniczu antropologii i logiki. Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim to nabycie umiejętności wieloaspektowego spojrzenia na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz ewentualnymi dysfunkcjami.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: metodologia badań psychologicznych, psychologia eksperymentalna, logika i teoria mnogości, filozofia języka, lingwistyka, filozofia umysłu, psychologia procesów poznawczych, metody badania funkcjonującego mózgu, metody i modele statystyczne w badaniach eksperymentalnych, przetwarzanie języka naturalnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w ośrodkach przetwarzania danych, agencjach reklamowych, agencjach public relations, serwisach internetowych, firmach brokerskich, instytutach naukowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Edyta, studentka Kognitywistyki mówi:

„Uniwersytet Warszawski oferuje nowoczesną wiedzę, dzięki której łatwiej o ciekawą pracę.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

KOGNITYWISTYKA - ważne informacje

Kognitywistyka studia Warszawa

Kognitywistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kognitywistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
 • systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych i procesów neuronalnych w centralnym układzie nerwowym,
 • analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,
 • sztucznej inteligencji,
 • posługiwania się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kognitywistyka:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach przetwarzania danych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • mediach,
 • serwisach internetowych,
 • firmach brokerskich,
 • instytutach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)