Pedagogika małego dziecka

Pedagogika małego dziecka

Pedagogika małego dziecka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Pedagogika małego dziecka – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku pedagogika małego dziecka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika małego dziecka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika społeczna
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • psychologia rozwoju człowieka
 • elementy prawa dla pedagogów
 • etyka w zawodzie pedagoga
 • systemy wsparcia dziecka i rodziny
 • socjologia wychowania

 

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Pedagogika małego dziecka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o kontekstach i specyfice rozwoju dziecka i funkcjonowaniu rodziny oraz teoriach pedagogicznych organizujących proces edukacyjny. Studenci nabywają umiejętności konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka, tworzenia bezpiecznego i stymulującego uczenie się środowiska edukacyjnego, oraz monitorowania rozwoju dziecka oraz ewaluacji efektywności pracy nauczyciela.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: pedagogika społeczna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia rozwoju człowieka, elementy prawa dla pedagogów, etyka w zawodzie pedagoga, systemy wsparcia dziecka i rodziny, socjologia wychowania, edukacja kulturalna, filozoficzne podstawy pedagogiki, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, literatura dla dzieci, edukacja przyrodnicza, edukacja językowa, logopedia. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki małego dziecka na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w roli nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, zerówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, przedszkolach, a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej.

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Aneta, studentka Pedagogiki małego dziecka mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to prestiż, ale także – w przypadku kierunku jakim jest Pedagogika małego dziecka- odpowiedzialność. Tego także należy się nauczyć, bo od niej wiele zależy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę małego dziecka na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Pedagogika małego dziecka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wspierania rozwoju i rozbudzania zainteresowań poznawczych małych dzieci,
 • diagnozowania oraz zaspokajania indywidualnych i szczególnych potrzeb małych dzieci,
 • prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i budowania życia społecznego w grupach małych dzieci,
 • doboru metod aktywizujących, środków dydaktycznych i form organizacyjnych najwłaściwszych dla danej grupy,
 • inicjowania i podtrzymywania współpracy z rodzicami oraz współpracy przedszkola ze społecznością lokalną, w tym szkołą i instytucjami edukacyjnymi,
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 • wspierania rozwoju intelektualnego uczniów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika małego dziecka:

Absolwent kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach podstawowych,
 • zerówkach szkolnych,
 • świetlicach szkolnych,
 • przedszkolach,
 • alternatywnych formach opieki przedszkolnej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)