Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

10.04.2022

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku zastosowania fizyki i biologii w medycynie na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • chemia bioorganiczna
 • algebra z geometrią
 • analiza niepewności pomiarowych
 • wnioskowanie statystyczne
 • biochemia
 • matematyka konkretna
 • biologia molekularna z genetyką
 • techniki programowania

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów na dwudziestu jeden wydziałach. W szerokiej gamie kierunków możemy odnaleźć Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z fizyki i biologii, a także nabycie umiejętności interpretacji problemów o charakterze medycznym, zgodnie z metodyką i narzędziami badawczymi nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: chemia ogólna, chemia bioorganiczna, algebra z geometrią, analiza niepewności pomiarowych, wnioskowanie statystyczne, biochemia, matematyka konkretna, biologia molekularna z genetyką, techniki programowania, fizyka statystyczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zastosowania fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w firmach farmaceutycznych, placówkach medycznych, laboratoriach badawczych, jednostkach naukowych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Weronika, studentka Zastosowania fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim mówi:

„Uniwersytet Warszawski to najlepsza polska uczelnia, w której studia sprawiają przyjemność i nauka daje wiele satysfakcji.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

 

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE - ważne informacje

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie:

Absolwent kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk, pojęć i praw fizycznych,
 • funkcjonowanie biomolekuł,
 • projektowanie biomolekuł pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych,
 • stosowania różnorodnych metod projektowania molekularnego,
 • projektowania leków,
 • metod biologii strukturalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie:

Absolwent kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach medycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • laboratoriach badawczych,
 • jednostkach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)