Zastosowanie fizyki i biologii w medycnie

Zastosowanie fizyki i biologii w medycnie

Zastosowanie fizyki i biologii w medycnie

Zastosowanie fizyki i biologii w medycnie

Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów na dwudziestu jeden wydziałach. W szerokiej gamie kierunków możemy odnaleźć Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z fizyki i biologii, a także nabycie umiejętności interpretacji problemów o charakterze medycznym, zgodnie z metodyką i narzędziami badawczymi nauk ścisłych i przyrodniczych.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: chemia ogólna, chemia bioorganiczna, algebra z geometrią, analiza niepewności pomiarowych, wnioskowanie statystyczne, biochemia, matematyka konkretna, biologia molekularna z genetyką, techniki programowania, fizyka statystyczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zastosowania fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w firmach farmaceutycznych, placówkach medycznych, laboratoriach badawczych, jednostkach naukowych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Weronika, studentka Zastosowania fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim mówi:

„Uniwersytet Warszawski to najlepsza polska uczelnia, w której studia sprawiają przyjemność i nauka daje wiele satysfakcji.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie:

Absolwent kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zjawisk, pojęć i praw fizycznych,
  • funkcjonowanie biomolekuł,
  • projektowanie biomolekuł pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych,
  • stosowania różnorodnych metod projektowania molekularnego,
  • projektowania leków,
  • metod biologii strukturalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie:

Absolwent kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • placówkach medycznych,
  • firmach farmaceutycznych,
  • laboratoriach badawczych,
  • jednostkach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia, biologia.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Zastosowanie fizyki i biologii w medycynie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki UW

Komentarze (0)