Biotechnologia stosowania roślin

Biotechnologia stosowania roślin

Biotechnologia stosowania roślin

Biotechnologia stosowana roślin – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku biotechnologia stosowana roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia stosowana roślin znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia komórki
 • chemia organiczna
 • genetyka ogólna
 • embriologia roślin
 • fizjologia roślin
 • cytogenetyka roślin
 • biotechnologia roślin w ochronie środowiska

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia o bogatych tradycjach edukacyjnych. Każdego roku przybywa nowe grono studentów, jak również kierunków i specjalności. Jaki kierunek warto wybrać? Na przykład Biotechnologię stosowaną roślin, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z obszaru biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Studenci poznają fizjologiczne, komórkowe, molekularne podstawy funkcjonowania organizmu roślinnego, jak również zagadnienia mikrobiologii, która jest niezbędna do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku, w tym wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii roślin. Biotechnologia stosowana roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to także poznanie zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biotechnologii.
W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: biologia komórki, chemia organiczna, genetyka ogólna, embriologia roślin, fizjologia roślin, cytogenetyka roślin, biotechnologia roślin w ochronie środowiska, diagnostyka molekularna, biotechnologia roślin w medycynie i przemyśle, monitoring produktów GMO, biologia systemowa i syntetyczna, produkcja metabolitów wtórnych roślin uprawnych, podstawy przedsiębiorczości. A co po studiach? Absolwenci Biotechnologii stosowanej roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w ogrodach botanicznych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach, wojewódzkich agencjach państwowych i innych organizacjach działających na rzecz rolnictwa, a także w firmach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiału zielarskiego.
Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Agnieszka, studentka Biotechnologii stosowanej roślin mówi:
„Mój wybór uczelni i pomysł na studia był efektem wielu zainteresowań i wielu planów na życie. Wiedziałam, że chcę studiować, a potem zostać na stałe we Wrocławiu i wiedziałam, że jedyną możliwością kształcenia jest Uniwersytet Przyrodniczy. Proste, prawda? Studia w pięknym mieście, na świetnej uczelni. To mój przepis na sukces.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię stosowaną roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym

Absolwent kierunku Biotechnologia stosowana roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • botaniki i embriologii roślin,
 • fizjologicznych, komórkowych i molekularnych podstaw funkcjonowania organizmu roślinnego,
 • funkcjonowania środowiska przyrodniczego, jego kształtowania i ochrony,
 • opisu procesów genetycznych oraz doskonalenia roślin użytkowych,
 • budowy i funkcjonowania genomów roślinnych,
 • technik, narzędzi i urządzeń badawczych stosowanych w badaniach genetycznych i biotechnologicznych,
 • identyfikowania zagrożeń biotycznych i abiotycznych roślin oraz metod ich zapobiegania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia stosowana roślin:

Absolwent kierunku Biotechnologia stosowana roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • ogrodach botanicznych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach,
 • wojewódzkich agencjach państwowych i innych organizacjach działających na rzecz rolnictwa,
 • firmach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiału zielarskiego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym

Komentarze (0)