Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Technika rolnicza i leśna – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Studia na kierunku technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technika rolnicza i leśna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy produkcji zwierzęcej
 • grafika inżynierska
 • chemia
 • technologia żywności
 • nauka o materiałach
 • maszyny do przetwórstwa zbóż
 • uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych
 • techniki i technologie ogrodnicze

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci łącznie dziesięć tysięcy studentów. Na jakich kierunkach mogą zdobywać wiedzę? Na przykład na Technice rolniczej i leśnej, prowadzonej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności wykorzystywania nauk podstawowych, ogólnotechnicznych i zawodowych do rozwiązywania współczesnych zadań inżynierskich z obszaru techniki rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa rolno- spożywczego. Studenci uczą się projektowania systemów technicznych, analizy ekonomicznej i planowania infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, co stanowi fundament zarządzania jakością w inżynierii rolniczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy produkcji zwierzęcej, grafika inżynierska, chemia, technologia żywności, nauka o materiałach, maszyny do przetwórstwa zbóż, uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych, techniki i technologie ogrodnicze, maszynoznawstwo rolnicze i leśne, organizacja produkcji rolniczej i usług, elektrotechnika i elektronika, maszyny do prac ziemnych, podstawy utrzymania maszyn, systemy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach rolniczych, planowanie działalności gospodarczej, sterowniki programowalne w inżynierii rolniczej. A co po studiach? Absolwenci Techniki rolniczej i leśnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w sektorze produkcji rolniczej, sektorze usług technicznych, przemyśle spożywczym, zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i terenowej.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Grzesiek, student Techniki rolniczej i leśnej mówi:
„Każdy, kto chce zdobyć wiedzę nowoczesną i być na bieżąco z różnymi nowinkami technicznymi, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ta uczelnia gwarantuje taką wiedzę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technikę rolniczą i leśną na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych oraz rolniczych,
 • procesów chemicznych i ich znaczenia w produkcji żywności i leśnej,
 • czytania rysunku technicznego,
 • tworzenia schematów układów technicznych,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych części maszyn,
 • eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • eksploatacji systemów automatyki w rolnictwie i przemyśle spożywczym,
 • modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy w procesach technologicznych,
 • zasad produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej,
 • zasad przetwarzania i uszlachetniania produktów rolniczych,
 • eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego,
 • projektowania oraz oceny ekonomicznej procesów produkcyjnych w rolnictwie,
 • prognozowania kosztów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technika rolnicza i leśna:

Absolwent kierunku Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • sektorze produkcji rolniczej,
 • sektorze usług technicznych,
 • przemyśle spożywczym,
 • zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego,
 • placówkach doradztwa rolniczego,
 • administracji państwowej i terenowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)