Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunki studiów

Bezpieczeństwo narodowe – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • klasyczna strategia
 • bezpieczeństwo militarne
 • pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • media w zarzadzaniu kryzysowym
 • ochrona infrastruktury krytycznej
 • zagrożenia informacyjne
 • ochrona informacji niejawnych

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to uczelnia kontynuująca tradycje Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej oraz Wyższej Szkoły Wojennej. Jakie kierunki kształcenia proponowane są kandydatom? Na przykład, Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, a przede wszystkim konkretnych umiejętności, na czele z analizowaniem i stosowaniem zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również sposoby rozwiązywania problemów z nim związanych. Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie to przygotowanie do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa w jednostkach administracji samorządowej i organizacjach gospodarczych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ASW? Na przykład: klasyczna strategia, bezpieczeństwo militarne, pozarządowe formy bezpieczeństwa, media w zarzadzaniu kryzysowym, ochrona infrastruktury krytycznej, zagrożenia informacyjne, ochrona informacji niejawnych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będą mogli wykorzystać w administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzadzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Szymon, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Wybrałem Akademię Sztuki Wojennej, bo to uczelnia z tradycjami. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Warszawa

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Sztuki Wojennej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji mapy fizycznej, gospodarczej i politycznej,
 • kategorii ekonomicznych,
 • stosowania metod i technik zarządzania organizacjami,
 • ochrony i obrony narodowej,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • prawnych podstaw bezpieczeństwa,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • logistyki w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • służbach mundurowych,
 • podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzadzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASW

Komentarze (0)