Obronność

Obronność

Obronność

23.03.2022

Obronność – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku obronność w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku obronność w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku obronność znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • operacje i techniki operacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • bezpieczeństwo osób i obiektów
 • myśl operacyjna
 • budowa broni i amunicji
 • metody analityczno - ocenowe w zarządzaniu obronnością
 • teoria walki zbrojnej
 • współpraca cywilno- wojskowa

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to szkoła wyższa czerpiąca ze szlachetnych tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej- najwyższej uczelni wojskowej Królestwa Polskiego. A jaki kierunek kształcenia można wybrać spośród oferty edukacyjnej? Na przykład Obronność, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru obronności, w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także w zakresie współczesnych konfliktów zbrojnych.

 

Sprawdź

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: socjologia, operacje i techniki operacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo osób i obiektów, myśl operacyjna, budowa broni i amunicji, metody analityczno- ocenowe w zarządzaniu obronnością, teoria walki zbrojnej, współpraca cywilno- wojskowa, systemy informatyczne w obronności. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Obronności w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będą mogli wykorzystać w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jednostkach sił zbrojnych, resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej, resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, instytucjach naukowych.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Julek, student Obronności:

„Akademia Sztuki Wojennej to prestiżowa uczelnia, z którą żadna inna nie może się równać. Tutaj zdobywa się wiedzę praktyczną, ale przede wszystkim ważną dla całego społeczeństwa.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OBRONNOŚĆ - ważne informacje

Obronność studia Warszawa

Obronność studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Obronność w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Absolwent kierunku Obronność w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktur organizacji międzynarodowych, instytucji polityczno-militarnych, obronnych w skali krajowej i międzynarodowej,
 • funkcjonowania systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
 • rozstrzygania problemów związanych z obronnością,
 • analizowania i oceniania skutków zagrożeń niemilitarnych i militarnych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Obronność:

Absolwent kierunku Obronność w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • Biurze Bezpieczeństwa Narodowego,
 • jednostkach sił zbrojnych,
 • resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 • instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku obronność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)