Zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie i dowodzenie – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i dowodzenie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy badań naukowych
 • komunikacja społeczna
 • nauki o organizacji
 • mikroekonomia
 • statystyka opisowa
 • procesy decyzyjne
 • operacje i techniki operacyjne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • koncepcje zarządzania

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie proponuje kandydatom najważniejsze dyscypliny związane z funkcjonowaniem kraju, jego bezpieczeństwem i zarządzaniem. Przykład może stanowić kierunek Zarządzanie i dowodzenie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu wielu dziedzin związanych z zarządzaniem. Studenci zgłębiają zasady analizy procesów i systemów gospodarczych, oraz ich kulturowe, społeczne, polityczne, historyczne i ekonomiczne konteksty. Ponadto, poznają tematykę dowodzenia, w tym procesy kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: podstawy badań naukowych, komunikacja społeczna, nauki o organizacji, mikroekonomia, statystyka opisowa, procesy decyzyjne, operacje i techniki operacyjne, bezpieczeństwo publiczne, koncepcje zarządzania, audyt systemów zarządzania, negocjacje, zarządzanie portfelem inwestycyjnym. A co czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły kierunek Zarządzanie i dowodzenie będą mogły znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowych, organizacjach publicznych, jednostkach sił zbrojnych, przemyśle obronnym.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Zarządzanie i dowodzenie. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w stolicy, to warto wiedzieć: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Bartek, student Zarządzania i dowodzenia mówi:

„Kierunku, który studiuję nie znalazłem na żadnej innej uczelni. To najlepszy dowód na to, że Akademia Sztuki Wojennej to wyjątkowa uczelnia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE - ważne informacje

Zarządzanie i dowodzenie studia Warszawa

Zarządzanie i dowodzenie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej:

Absolwent kierunku Zarządzanie i dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
 • doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi,
 • diagnozowania i prognozowania sytuacji,
 • analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności kierowniczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i dowodzenie:

Absolwent kierunku Zarządzanie i dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach naukowych,
 • organizacjach publicznych,
 • jednostkach sił zbrojnych,
 • przemyśle obronnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia ASW

Komentarze (0)