Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • statystyka
 • chemia żywności
 • mikrobiologia żywności
 • analiza i ocena jakości żywności
 • technologia zbóż
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z najstarszych uczelni rolniczych na Starym kontynencie. Obecnie oferuje kandydatom możliwość kształcenia na prawie czterdziestu kierunkach, a jednym z nich jest Technologia żywności i żywienie człowieka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, matematyki, biologii, fizyki i nauk pokrewnych, która przekłada się na zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w technologii żywności i żywieniu człowieka. Studenci poznają podstawy produkcji żywności i żywienia człowieka, zasady inżynierii żywności i maszynoznawstwa przemysłu spożywczego, chemiczne, biologiczne i fizyczne przemiany w procesach przetwarzania i utrwalania żywności, reguły kształtowania jakości produktów spożywczych. Ponadto, uczą się metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, jak również zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z ekonomiką i organizacją procesów przetwarzania żywności oraz zagadnieniami prawnymi.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, statystyka, chemia żywności, mikrobiologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, technologia zbóż, ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego, podstawy technologii gastronomicznej, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, technologia mięsa, ekologia i ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu spożywczego, instytutach naukowych i badawczo- rozwojowych, laboratoriach i instytucjach kontrolnych, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności, firmach doradczych i audytujących.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Paulina, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„Studia w SGGW to ciekawa przygoda. Można tutaj spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach i pasjach, a dzięki temu nauka przebiega w miłej atmosferze. To fajna uczelnia, którą polecam każdemu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • biotechnologii żywności,
 • oceny jakości żywności,
 • ekonomiki i marketingu w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu spożywczego,
 • instytutach naukowych i badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach i instytucjach kontrolnych,
 • jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności,
 • firmach doradczych i audytujących,
 • szkolnictwie zawodowym.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Żywności

Komentarze (0)