Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku odnawialne żródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku odnawialne żródła energii i gospodarka odpadami znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • ochrona środowiska
 • inżynieria materiałowa
 • mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
 • termodynamika
 • automatyka
 • podstawy hydrologii i hydrogeologii
 • mechanika płynów i urządzenia przepływowe

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa, której początki sięgają 1776 roku, kiedy to postulowano utworzenie w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa. Dzisiaj, uczelnia składa się siedmiu wydziałów, a jednym z proponowanych kandydatom kierunków jest ten o nazwie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najistotniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy związanej z technicznymi zadaniami inżynierskimi i kształtowaniem środowiska. Studenci uczą się pozyskiwać informacje, analizować je, interpretować, wyciągać wnioski i uzasadniać opinie. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z eksploatacją i niezawodnością maszyn i urządzeń.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: chemia, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, termodynamika, automatyka, podstawy hydrologii i hydrogeologii, mechanika płynów i urządzenia przepływowe, podstawy produkcji biopaliw, systemy i urządzenia transportowe, teoria i technika spalania, zarządzanie środowiskowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach paliwowych, przedsiębiorstwach energetycznych, instytucjach kontroli jakościowej paliw konwencjonalnych i biopaliw, firmach gospodarki komunalnej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Bartosz, student Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to miejsce, w którym zdobywa się wiedzę nowoczesną i co równie ważne, nabywa się umiejętności w jaki sposób ją najlepiej wykorzystać. To świetna uczelnia, którą polecam każdemu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • hydrologii, hydrogeologii oraz klimatologii i meteorologii,
 • geomorfologii i gleboznawstwa,
 • funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach organizacji przyrody,
 • zapotrzebowania człowieka na energię oraz potrzeb jej oszczędzania,
 • systemu zrównoważonej gospodarki odpadami,
 • projektowania systemów i urządzeń służących do zrównoważonego pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • zasad projektowania systemów i urządzeń służących do zrównoważonego zagospodarowywania odpadów,
 • zarządzania energetyką odnawialną i gospodarką odpadami,
 • zasad działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach paliwowych,
 • przedsiębiorstwach energetycznych,
 • instytucjach kontroli jakościowej paliw konwencjonalnych i biopaliw,
 • firmach gospodarki komunalnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Odnawialn źródła energii i gospodarka odpadami - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR 

Komentarze (0)