Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kierunki studiów 2022/2023

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kierunki studiów 2022/2023

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

kierunki studiów 2022

Odkryj kierunki na APS i sprawdź gdzie możesz studiować 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) kierunki studiów 2022

Kandydaci na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w roku akademickim 2022/2023 mają do wyboru 10 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są cztery kierunki studiów: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA oraz INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (nowość od roku 2016/2017). Studiowanie pedagogiki specjalnej przygotowuje do pracy nauczycielskiej oraz opiekuńczo-wychowawczej z osobami dotkniętymi wadami wzroku (tyflopedagogika), słuchu (surdopedagogika), mowy (logopedia), niepełnosprawnością intelektualną, niesprawnościami ruchu, a także osobami z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (resocjalizacja).
 
Studenci pedagogiki nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wychowawczego wspomagania rodzin, działalności kulturalno-oświatowej w środowisku lokalnym, edukacji dorosłych, prowadzenia doradztwa zawodowego, a także rozwijania kreatywności wychowanków. Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne. WNP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie pedagogiki.
 
Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych prowadzone są studia na kierunkach: PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA oraz PSYCHOLOGIA. Kształcenie na tych kierunkach nawiązuje do tradycji Uczelni wyznaczanej ideą wrażliwości na potrzeby człowieka znajdującego się w szczególnie trudnych sytuacjach. WSNS uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Socjologia.

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kierunki studiów 2022/2023

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
 • logopedia
 • masters in children’s rights and childhood studies
 • pedagogika
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika zdolności i informatyki
 • praca socjalna
 • psychologia
 • socjologia

Dowiedz się więcej: www.aps.edu.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: znaleziono 13

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

II stopnia

niestacjonarne

Logopedia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Masters in children’s rights and childhood studies

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika zdolności i informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie popularne kierunki

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)