Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych UR

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa, której misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat wykorzystywania potencjału roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych roślin o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka. Studenci poznają podstawy prawne i uwarunkowania społeczno- ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych, jak również nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego oraz jego standaryzacji. Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych i prozdrowotnych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach.

Studia na kierunku Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: agrometeorologia, chemia ogólna z elementami chemii fizycznej i biofizyki, biologia komórki, mikrobiologia, botanika, chemia organiczna z biochemią, genetyka i genomika roślin, gleboznawstwo, fizjologia roślin, ekologia i ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania i marketingu surowców roślinnych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmakologicznym.

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Marlena, studentka Technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie polecam każdemu, kto interesuje się tym wszystkim, co nas otocza. Dzięki zajęciom można uzyskać solidny bagaż wiedzy, a co najważniejsze wykorzystać ją potem w życiu zawodowym.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technologię roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • relacji pomiędzy elementami przyrody nieożywionej a fitocenozami i agrocenozami,
  • identyfikacji, taksonomii, anatomii i morfologii roślin leczniczych,
  • technik, narzędzi i materiałów wykorzystywanych do kontroli relacji pasożytnictwa,
  • technik introdukcji, rozmnażania i uprawy nowych gatunków roślin prozdrowotnych i leczniczych,
  • procesów zachodzących w komórce roślinnej na poziomie molekularnym,
  • technik badania surowców roślinnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych:

Absolwent kierunku Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

  • przemyśle spożywczym,
  • przemyśle farmakologicznym,
  • przemyśle kosmetycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR 

Komentarze (0)