Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

27.01.2022

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • agrometeorologia
 • chemia ogólna z elementami chemii fizycznej i biofizyki
 • biologia komórki
 • mikrobiologia
 • botanika
 • chemia organiczna z biochemią
 • genetyka i genomika roślin

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa, której misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat wykorzystywania potencjału roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych roślin o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka. Studenci poznają podstawy prawne i uwarunkowania społeczno- ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych, jak również nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego oraz jego standaryzacji. Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych i prozdrowotnych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: agrometeorologia, chemia ogólna z elementami chemii fizycznej i biofizyki, biologia komórki, mikrobiologia, botanika, chemia organiczna z biochemią, genetyka i genomika roślin, gleboznawstwo, fizjologia roślin, ekologia i ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania i marketingu surowców roślinnych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmakologicznym.

 

Opinie

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Marlena, studentka Technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie polecam każdemu, kto interesuje się tym wszystkim, co nas otocza. Dzięki zajęciom można uzyskać solidny bagaż wiedzy, a co najważniejsze wykorzystać ją potem w życiu zawodowym.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH - ważne informacje

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię roślin leczniczych i prozdrowotnych:

Absolwent kierunku Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • relacji pomiędzy elementami przyrody nieożywionej a fitocenozami i agrocenozami,
 • identyfikacji, taksonomii, anatomii i morfologii roślin leczniczych,
 • technik, narzędzi i materiałów wykorzystywanych do kontroli relacji pasożytnictwa,
 • technik introdukcji, rozmnażania i uprawy nowych gatunków roślin prozdrowotnych i leczniczych,
 • procesów zachodzących w komórce roślinnej na poziomie molekularnym,
 • technik badania surowców roślinnych.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych:

Absolwent kierunku Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmakologicznym,
 • przemyśle kosmetycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)