Animacja kultury w przestrzeni społecznej

Animacja kultury w przestrzeni społecznej

Animacja kultury w przestrzeni społecznej

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Animacja kultury w przestrzeni społecznej – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to szkoła wyższa kształcąca studentów w ramach siedmiu wydziałów. Jakie kierunki znajdują się w ofercie dydaktycznej? Na przykład Animacja kultury w przestrzeni społecznej, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest wykształcenie zarówno twórcy sztuk plastycznych, jak i nauczyciela. Studenci zaznajamiają się ze złożonym charakterem i dynamiką procesów społecznych i kulturowych oraz znaczeniem twórczości w wymiarze indywidualnym i społecznym. Animacja kultury w przestrzeni społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to przygotowanie do posługiwania się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesny dyscyplin artystycznych oraz do działań interdyscyplinarnych na polu sztuki, edukacji artystycznej i animacji kultury.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia społeczna, historia sztuki, technologia rzeźby, fotografia, warsztaty kreatywnego myślenia, pracownia malarstwa, metodologia teorii sztuki, sztuka współczesna, pracownika rysunku, narzędzia i techniki animacji kultury. A co po studiach? Absolwenci kierunku Animacja kultury w przestrzeni społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, domach kultury, centrach zajęć pozaszkolnych, fundacjach, instytucjach kultury.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Malwina, studentka Animacji kultury w przestrzeni społecznej mówi:

„Swój kierunek traktuję jako misję. Uczę się po to, by przekazywać komuś wiedzę, umiejętności, zainteresować czymś szlachetnym i ciekawym. Wybrałam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, bo tylko na tej uczelni znalazłam dziedzinę, którą rzeczywiście chcę zgłębić, a potem związać z nią życie zawodowe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Animację kultury w przestrzeni społecznej:

Absolwent kierunku Animacja kultury w przestrzeni społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • historii sztuki,
  • organizacji zajęć i warsztatów,
  • wspierania rozwoju osobowości twórczej,
  • narzędzi i technik animacji kultury,
  • projektowania graficznego dla wydarzeń edukacyjnych i animacji kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Animacja kultury w przestrzeni społecznej:

Absolwent kierunku Animacja kultury w przestrzeni społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

  • szkolnictwie,
  • domach kultury,
  • centrach zajęć pozaszkolnych,
  • fundacjach,
  • instytucjach kultury.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)