Architektura informacji

Architektura informacji

Architektura informacji

18.04.2023

Architektura informacji – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku architektura informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku architektura informacji w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura informacji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia informacji i form przekazu
 • myślenie wizualne
 • architektura przekazu wizualnego
 • metody badań internetowych
 • architektura publikacji
 • teoria architektury informacji
 • komunikacja społeczna i medialna
 • metody pracy w zespole projektowym
 • organizacja informacji
 • badanie użytkowników informacji
 • zarządzanie informacją

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych w regionie. W bogatej ofercie dydaktycznej, zbudowanej na bazie siedmiu wydziałów, kandydaci odnajdą kierunek Architektura informacji, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy będącej połączeniem zagadnień z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi. Studenci uczą się projektowania przestrzeni informacyjnych, projektowania funkcjonalnego, estetycznego i atrakcyjnego graficznie komunikatu wizualnego, jak również prowadzenia badań i analiz w zakresie jakości systemów i środowisk informacyjnych, znajdujących się w przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej na różnych etapach projektowania i wdrożenia.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: historia informacji i form przekazu, architektura publikacji, teoria architektury informacji, komunikacja społeczna i medialna, metody pracy w zespole projektowym, organizacja informacji, badanie użytkowników informacji, zarządzanie informacją, systemy nawigacji i etykietowania, strategie pozyskiwania informacji, zagadnienia typografii i projektowania znaku, etyczne i prawne problemy rozpowszechniania informacji, projektowanie wizualne. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Architekturę informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w roli architektów informacji, projektantów grafiki i multimediów, specjalistów od użyteczności, specjalistów od zarządzania informacją.

 

Opinie

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Grzesiek, student Architektury informacji mówi:

„We współczesnej rzeczywistości informacja jest towarem, na dodatek jednym z najcenniejszych. W zagęszczeniu sygnałów trzeba umieć chociażby odróżnić informację prawdziwą od nieprawdziwej. Dla nas, studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie informacje nie mają żadnych tajemnic.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARCHITEKTURA INFORMACJI - ważne informacje

Architektura informacji studia Kraków

Architektura informacji studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Architektura informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy, selekcji i organizacji informacji na podstawie cech formalnych i treściowych,
 • opracowywania systemów wyszukiwawczych,
 • projektowania funkcjonalnego, estetycznego i atrakcyjnego graficznie komunikatu wizualnego, uwzględniającego zasady ergonomii, dla mediów tradycyjnych i cyfrowych,
 • prowadzenia badań i analiz w zakresie jakości systemów i środowisk informacyjnych, znajdujących się w przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej na różnych etapach projektowania i wdrożenia,
 • testowania funkcjonalności systemów informacyjnych,
 • ochrony własności intelektualnej i artystycznej,
 • wizualizowania przestrzeni informacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura informacji:

Absolwent kierunku Architektura informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • architekt informacji,
 • projektant grafiki i multimediów,
 • specjalista od użyteczności,
 • specjalista od zarządzania informacją.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)