Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

26.01.2022

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dokumenty dyplomatyczne
 • podstawy genealogii
 • Internet jako narzędzie pracy infobrokera
 • źródłoznawstwo
 • podstawy zarządzania informacją
 • rozwój form kancelaryjnych
 • dostęp do informacji publicznej
 • edukacja archiwalna

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie proponowanych kandydatom kierunków kształcenia, pod literą „A” odnajdą kierunek Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest zapoznanie się z różnymi źródłami informacji, począwszy od tradycyjnych, takich jak: bibliografie, katalogi, poprzez bazy danych na nośnikach elektronicznych zamieszczanych w Internecie. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania dokumentacją elektroniczną i tradycyjną jak również zasobami informacyjnymi we współczesnym świecie oraz z obszaru zasad poruszania się w procedurach biurowych.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: dokumenty dyplomatyczne, podstawy genealogii, Internet jako narzędzie pracy infobrokera, źródłoznawstwo, podstawy zarządzania informacją, rozwój form kancelaryjnych, dostęp do informacji publicznej, edukacja archiwalna, profesjonalne wyszukiwanie informacji, digitalizacja zbiorów, teoria archiwalna, współczesne archiwa bieżące. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w instytucjach gromadzących i przetwarzających dane i dokumentację w administracji, firmach, sektorze nauki, kultury i oświaty.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Ania, studentka Archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny to uczelnia dla każdego. Tutaj każdy znajdzie swoją dziedzinę i przestrzeń do rozwijania zainteresowań."

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO - ważne informacje

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo studia Kraków

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Archiwistykę, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo:

Absolwent kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • różnych źródeł informacji,
 • zasad założenia i prowadzenia własnej firmy infobrokerskiej,
 • organizacji i zarządzania dokumentacją elektroniczną i tradycyjną,
 • poruszania się w procedurach biurowych,
 • ochrony danych.

 

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo:

Absolwent kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • archiwach państwowych,
 • archiwach zakładowych,
 • firmach brokerskich,
 • mediach,
 • instytucjach gromadzących i przetwarzających dane i dokumentację w administracji, firmach, sektorze nauki, kultury i oświaty.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)