Art & Design

Art & Design

Art & Design

26.01.2022

Art & Design – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku art&design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku art & design w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku art&design znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza dzieła sztuki
 • wybrane zagadnienia z historii sztuki
 • animacja artystyczna
 • grafika cyfrowa
 • malarstwo
 • grafika warsztatowa
 • rzeźba i działania w przestrzeni

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to uczelnia skupiająca w sobie różne dziedziny kształcenia. Także te o wymiarze artystycznym. Przykładem jest kierunek Art & Design, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności w obszarze szeroko pojętej twórczości artystycznej na polu sztuk pięknych oraz sztuk projektowych. Studenci przygotowują się do wykonywania prac z zakresu technologii tradycyjnych i współczesnych, również w dyscyplinach pokrewnych z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: analiza dzieła sztuki, wybrane zagadnienia z historii sztuki, animacja artystyczna, grafika cyfrowa, malarstwo, grafika warsztatowa, rzeźba i działania w przestrzeni, modelowanie i makietowanie, programowanie, projektowanie graficzne, projektowanie wystaw, metodologia teorii sztuki, projektowanie wnętrz, sztuka współczesna. A co po studiach? Absolwenci kierunku Art & Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w galeriach sztuki, agencjach graficznych, agencjach reklamowych, instytucjach kultury.

 

Opinie

Dokąd na studia? Takie oraz podobne pytania zadaje sobie większość kandydatów. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, zapytajmy: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Łukasz, student Art & Design mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie daje możliwość rozwijania zainteresowań w różnych dyscyplinach. Ja wybrałem obszar artystyczny, ale każdy chętny znajdzie coś dla siebie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ART & DESIGN - ważne informacje

Art & Design studia Kraków

Art & Design studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Art & Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Art & Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tworzenia ruchomego obrazu metodą poklatkową,
 • historii filmu animowanego oraz trendów współczesnych, w kontekście sztuk plastycznych i nowych mediów,
 • doboru środków formalnych i realizacyjnych,
 • rozwijania indywidualnego języka artystycznej wypowiedzi,
 • projektowania wnętrz,
 • fotografii artystycznej,
 • typografii.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Art & Design:

Absolwent kierunku Art & Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • galerii sztuki,
 • agencji graficznej,
 • agencji reklamowej,
 • instytucji wystawienniczej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)