Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

11.07.2022

Bezpieczeństwo państwa – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 100
 • studia niestacjonarne I stopnia: 80
 • studia niestacjonarne II stopnia: 80

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • nauka o państwie i prawie
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • technologie informacyjne i narzędzia marketingu
 • geografia polityczna i ekonomiczna
 • bezpieczeństwo państwa w historii myśli politycznej

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje kandydatom niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jakie są to kierunki? Na przykład Bezpieczeństwo państwa, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy na temat procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami bezpieczeństwa związanymi z systemem bezpieczeństwa państwa, podstawami prawnymi i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa, podmiotami właściwymi w sferze bezpieczeństwa państwa, problematyką zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowaną tematyką bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnymi rodzajami przestępczości z terroryzmem włącznie.

Program nauczania zawiera takie przedmioty, jak: psychologia społeczna, nauka o państwie i prawie, współczesne stosunki międzynarodowe, technologie informacyjne i narzędzia marketingu, geografia polityczna i ekonomiczna, bezpieczeństwo państwa w historii myśli politycznej, teoria bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie, filozofia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa wewnętrznego. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa państwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w policji, wojsku, straży granicznej, straży pożarnej, krajowej administracji skarbowej.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Darek, student Bezpieczeństwa państwa mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny gwarantuje zdobycie świetnego wykształcenia, dlatego tylu chętnych zgłasza się tutaj do podjęcia nauki.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - ważne informacje

Bezpieczeństwo państwa studia Kraków

Bezpieczeństwo państwa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo państwa na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo państwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa,
 • zasad zarządzania kryzysowego,
 • współczesnych stosunków międzynarodowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo państwa:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo państwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • wojsku,
 • straży granicznej,
 • straży pożarnej,
 • agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • krajowej administracji skarbowej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów – ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)