Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, choć pod obecną nazwą funkcjonuje od 2008 roku, to jego historia sięga lat czterdziestych XX wieku. Obecnie, kształci studentów w ramach siedmiu wydziałów i niemal pięćdziesięciu kierunków, a jednym z nich jest Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagrożeń asymetrycznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, podmiotów odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo, podstaw prawnych działania, czy zasad funkcjonowania wybranych instytucji. Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także umiejętności samodzielnej analizy i interpretacji wybranych zjawisk, kreatywnego rozwiązywania określonych problemów, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umiejętności samodzielnego przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów i prac zespołowych.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: bezpieczeństwo społeczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, podstawy prawa karnego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, pozarządowe formy bezpieczeństwa, metodologia badań nad bezpieczeństwem, współczesne zagrożenia terroryzmem. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne takich jak m.in: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Piotrek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to czas spędzony aktywnie, z zerowymi szansami na nudę. Na tej uczelni, na każdym kroku, można spotkać ciekawych ludzi, którzy żyją studiami i żyją nauką.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • wywierania wpływu na ludzi,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zasad funkcjonowania państwa oraz stosowania prawa przez jego organy,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • identyfikowania symptomów przestępczości,
 • analizy zagrożeń,
 • zasad bezpieczeństwa imprez masowych,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • ochrony obrotu gospodarczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży miejskiej,
 • straży granicznej,
 • służbie celnej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)