Bioinformatyka

Bioinformatyka

Bioinformatyka

26.01.2022

Bioinformatyka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku bioinformatyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku bioinformatyka w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bioinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • bioróżnorodność
 • podstawy oprogramowania
 • programy do analizy danych biologicznych
 • funkcje matematyczne
 • programowanie obiektowe
 • algorytmy i struktury danych
 • podstawy genetyki

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został powołany 11 maja 1946 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna i podjął działalność dydaktyczną 25 października. Dzisiaj to łącznie siedem wydziałów, a w nich niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „B” kandydaci odnajdą kierunek Bioinformatyka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy zakresu ogólnych zagadnień biologii i informatyki, opartej na rzetelnej znajomości podstaw nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci uczą się uzyskiwać informację biologiczną, zarówno w laboratorium, jak i z ogólnie dostępnych baz danych, oraz ją opracowywać i przetwarzać.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: chemia ogólna i nieorganiczna, bioróżnorodność, podstawy oprogramowania, programy do analizy danych biologicznych, funkcje matematyczne, programowanie obiektowe, algorytmy i struktury danych, podstawy genetyki, biologia komórki, statystyczna analiza danych, genetyka populacji, biochemia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bioinformatyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji, w których gromadzi się, przetwarza i analizuje dane biologiczne, a także w laboratoriach badawczych, firmach farmaceutycznych, jednostkach naukowych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym należy zadać sobie kilka pytań. Którą uczelnię wybrać? Który kierunek będzie dla mnie najlepszy? Podobnych pytań jest bardzo. Myśląc o studiowaniu Bioinformatyki, jedno pytanie zostaje zasadne: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Julka, studentka Bioinformatyki mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny to ważna uczelnia i znaleźć się tutaj to duża przyjemność, duże szczęście, jak i niemała odpowiedzialność. To miejsce, w którym trzeba się uczyć, wiadomo, ale każdy ma pewność, że jego wysiłek nie pójdzie na marne.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOINFORMATYKA - ważne informacje

Bioinformatyka studia Kraków

Bioinformatyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinformatykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji wyników analiz biologicznych,
 • zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biochemicznych zachodzących w przyrodzie i organizmach żywych,
 • praw genetyki klasycznej, molekularnej, populacyjnej i cytogenetyki,
 • metod i narzędzi zaawansowanej analizy matematycznej i statystycznej,
 • technik i narzędzi badawczych stosowanych w matematyce, statystyce, biologii i zootechnice,
 • metod planowania eksperymentów,
 • hodowli roślin i zwierząt,
 • diagnostyki jakości dopasowania modeli,
 • analizy sekwencji nukleotydów, sekwencji aminokwasów, ekspresji genów i ścieżek sygnalizujących.
 • projektowania baz danych biologicznych i hodowlanych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinformatyka:

Absolwent kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji, w których gromadzi się, przetwarza i analizuje dane biologiczne,
 • laboratoriach badawczych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • jednostkach naukowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - przez współczynnik 1,5.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)