Digital Design

Digital Design

Digital Design

26.01.2022

Digital Design – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku digital design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku digital design w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku digital design znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pracownia mediów cyfrowych
 • rejestracja i montaż wideo
 • animacja artystyczna
 • animacja cyfrowa
 • projektowanie strefy publicznej
 • edytory graficzne

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kształci studentów w ramach różnorodnych dziedzin, zamkniętych w niemal pięćdziesięciu kierunkach kształcenia. Jednym z nich jest Digital Design, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do pracy w branżach związanych z rozwojem nowych mediów. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu sztuk pięknych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru grafiki projektowej. Uczą się posługiwać narzędziami informatycznymi, w szczególności technologiami stosowanymi w Internecie, grafiką i animacją komputerową, planować i realizować rozbudowane projekty multimedialne, w tym kompleksowe kampanie promocyjne wykorzystując techniki audio oraz wideo.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: pracownia mediów cyfrowych, rejestracja i montaż wideo, animacja artystyczna, animacja cyfrowa, projektowanie strefy publicznej, edytory graficzne, typografia, fotografia, modelowanie 3D, struktury wizualne, rysunek. A co po studiach? Absolwenci kierunku Digital Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie jako graficy komputerowi, animatorzy, twórcy animacji komputerowych, eksperci do spraw multimediów.

 

Opinie

Okres rekrutacji na uczelnie, to czas wypełniony wieloma pytania. Aby rozwiać wątpliwości i pomóc w dokonaniu wyboru, zadajmy pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Kinga, studentka Digital Design mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia, oferująca studentom innowacyjną wiedzę i umiejętności. Programy nauczania dostosowane są do panującej rzeczywistości, zatem każdy może zdobyć wiedzę praktyczną, którą faktycznie wykorzysta w życiu zawodowym.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

DIGITAL DESIGN - ważne informacje

Digital Design studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Digital Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Digital Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania cyfrowych przestrzeni komunikacyjnych wykorzystujących języki programistyczne dla komunikatów komercyjnych i artystycznych,
 • strategii kreowania komunikatu wizualnego,
 • animacji, rejestracji wideo i montażu,
 • projektowania witryn internetowych,
 • projektowania obiektów w przestrzeni publicznej,
 • funkcji i narzędzi programów graficznych,
 • typografii i liternictwa,
 • fotografii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Digital Design:

Absolwent kierunku Digital Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie :

 • jako grafik komputerowy,
 • jako animator,
 • jako twórca animacji komputerowych,
 • jako ekspert do spraw multimediów,
 • w agencjach graficznych i multimedialnych,
 • w agencjach reklamowych,
 • w instytucjach wystawienniczych,
 • w centrach promocji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

I etap: Rozmowa kwalifikacyjna II etap: Egzamin praktyczny

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)