Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

26.01.2022

Filologia polska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • atrybucja autorska
 • edytorstwo tekstów dawnych
 • fonetyka artykulacyjna
 • edukacja szkolna wobec kultury regionu
 • komunikacja międzykulturowa
 • edytorstwo literatury współczesnej
 • programowanie języka

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie proponowanych kandydatom kierunków kształcenia, pod literą „F” odnajdą kierunek Filologia polska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Podstawowym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa i językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych oraz ich powiązaniu z innymi dziedzinami nauki. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Filologia polska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także zrozumienie roli języka jako narzędzia poznania i interpretacji świata, a także świadomość złożoności języka, w tym terytorialnego, stylowego, środowiskowego, gatunkowego, oraz zróżnicowania współczesnego języka polskiego.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: atrybucja autorska, edytorstwo tekstów dawnych, fonetyka artykulacyjna, edukacja szkolna wobec kultury regionu, komunikacja międzykulturowa, edytorstwo literatury współczesnej, programowanie języka, kształcenie sprawności językowych, lingwistyczna analiza tekstu zaburzonego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w mediach lokalnych i ogólnopolskich, wydawnictwach, placówkach kulturalnych, biurach redakcyjno-korektorskich, teatrach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, placówkach oświatowych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Klaudia, studentka Filologii polskiej mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to uczelnia idealna do studiowania Filologii polskiej. Ciekawe zajęcia, wspaniałe grono wykładowców, interesujące specjalności sprawiają, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem i stanowi bardzo mocny fundament kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia Kraków

Filologia polska studia

Filologia polska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • historii literatury polskiej,
 • artystycznych i ideowych problemów literatury polskiej w poszczególnych epokach,
 • gramatyki opisowej języka polskiego,
 • analizy historycznojęzykowej tekstów staropolskich,
 • ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • mediach lokalnych i ogólnopolskich,
 • wydawnictwach,
 • placówkach kulturalnych,
 • instytucjach samorządowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach redakcyjno-korektorskich,
 • teatrach,
 • szkolnictwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)