Filologia romańska

Filologia romańska

Filologia romańska

26.01.2022

Filologia romańska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku filologia romańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia romańska w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia romańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gramatyka języka francuskiego
 • historia i kultura francuskiego obszaru językowego
 • antropologia kultury
 • praktyczna nauka języka francuskiego
 • wstęp do analizy literackiej

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie proponowanych kandydatom kierunków kształcenia, pod literą „F” odnajdą kierunek Filologia romańska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia romańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: gramatyka języka francuskiego, historia i kultura francuskiego obszaru językowego, antropologia kultury, praktyczna nauka języka francuskiego, wstęp do analizy literackiej, fonetyka, gatunki tekstów specjalistycznych, odmiany i rejestry języka, język francuski w turystyce, podstawy redakcji tekstów naukowych, gramatyka kontrastywna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii romańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w roli tłumacza, nauczyciela, dziennikarza, konsultanta, edytora.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia romańska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Monika, studentka Filologii romańskiej mówi:

„Wybór studiów to oczywiście efekt zainteresowania Francją i wszystkim, co się z nią łączy. Marzy mi się podróż do tego kraju, do każdego zakątka i odkrywanie go kawałek po kawałku. Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to duży krok do spełnienia tych marzeń.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA - ważne informacje

Filologia romańska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię romańską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury,
 • metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • językoznawstwa ogólnego i romańskiego,
 • złożonej natury języka oraz historycznej zmienności jego znaczeń,
 • funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej,
 • analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego,
 • historii literatury francuskiej,
 • kultury i historii Francji oraz krajów francuskojęzycznych,
 • życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia romańska:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • konsultant metodyczny,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów. W przypadku takiej samej oceny na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)