Filologia włoska

Filologia włoska

Filologia włoska

26.01.2022

Filologia włoska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku filologia włoska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia włoska w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia włoska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia literatury włoskiej
 • łacina
 • historia Włoch
 • wstęp do analizy literackiej
 • gramatyka
 • komunikacja

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oferuje szeroki zakres kształcenia. Na osoby zainteresowane językami obcymi czekają kierunki filologiczne, w tym Filologia włoska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kierunków rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa, zwłaszcza w zakresie studiów italianistycznych, czyli współczesnego języka włoskiego, włoskiej literatury współczesnej i dawnej.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: historia literatury włoskiej, łacina, historia Włoch, wstęp do analizy literackiej, gramatyka, komunikacja, teoria przekładu, konwersacje, język włoski w turystyce, historia literatury włoskiej, język włoski w instytucjach, gramatyka kontrastywna, analiza tekstu, współczesne Włochy, najnowsza literatura włoska. A co po studiach? Absolwenci Filologii włoskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie jako tłumacze, organizatorzy wydarzeń kulturalnych, nauczyciele, konsultanci, inicjatorzy wydarzeń edukacyjnych, edytorzy, dziennikarze.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Sylwia, studentka Filologii włoskiej mówi:

„Nie będę oryginalna, gdy powiem, że wybrałam Filologię włoską z powodu mojej miłości do Włoch i niemal wszystkiego, co się z nimi wiąże. Chciałam poznać każdy ich aspekt, od historii po literaturę i kulturę. Dlatego na kierunek studiów wybrałam Filologię włoską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA WŁOSKA - ważne informacje

Filologia włoska studia Kraków

Filologia włoska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię włoską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnego życia kulturalnego, społecznego i politycznego Włoch,
 • uwarunkowań historycznych współczesnych Włoch,
 • języka włoskiego,
 • piśmiennictwa naukowego i prasowego,
 • języka administracyjnego,
 • krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia włoska:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • organizator wydarzeń kulturalnych,
 • nauczyciel,
 • konsultant,
 • dziennikarz,
 • inicjator wydarzeń edukacyjnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryteria kwalifikacji: - absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia włoska: konkurs dyplomów; - absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach innych niż filologia włoska Certyfikat CELI 4 (lub wyższy), CILS DUE-B2 (lub wyższy) lub egzamin kwalifikacyjny (zakres kompetencji językowych właściwy dla poziomu B2 w klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (1)

kd odpowiedz

Nie polecam.... pedagogiczny a podejscie do studentów jak do śmieci